Kalifornia za zmeny pohlavia svojich väzňov zaplatila 4 milióny dolárov

Kalifornia sa hrdí prívlastkom najprogresívnejšieho štátu USA a svoju progresívnosť dokazuje napríklad aj tým, že svojim väzňom financuje operácie súvisiace so zmenou pohlavia, pričom na ne od roku 2017 vynaložila približne 4 milióny dolárov. Túto možnosť doteraz využilo 157 väzňov, pričom štyria z nich boli odsúdení na trest smrti.

Podľa zverejnených informácií bolo približne 2,5 milióna dolárov minutých na vaginoplastiky pre 35 väzňov mužského pohlavia – tu sa ale natíska otázka, či to nespravili kvôli tomu, aby svojou novozískanou vagínou mohli v mužskom väzení poskytovať sexuálne služby, čo by na rozdiel od homosexuálneho sexu bolo vítanou zmenou pre celé osadenstvo väznice.

Ďalších 11 uväznených mužov dostalo prsné implantáty v celkovej hodnote 180 000 dolárov a dvaja z nich podstúpili feminizáciu tváre v hodnote necelých 185 tisíc USD. Túto možnosť však využili aj ženy – 40 z nich si nechalo odstrániť prsia, čo stálo približne 1 milión dolárov.

Náklady by sa mali zvyšovať aj v nasledujúcom rozpočtovom roku, pričom v rozpočtových záznamoch sa uvádza, že na „Integrovaný program zdravotnej starostlivosti podporujúcej rodovú rovnosť“ na roky 2023/24 je vyčlenených ďalších 2,187 milióna USD. Tieto náklady zahŕňali státisíce na platy psychiatrov, sociálneho pracovníka, chirurga a ďalších.

Počet väzňov, ktorí sami seba identifikovali ako transrodových, v posledných rokoch prudko rastie, pričom len za posledné desaťročie sa ich počet zvýšil asi 14-násobne. V roku 2014 sa vo kalifornskom väzenskom systéme nachádzalo 131 väzňov hlásiacich sa k transrodovej orientácii, pričom k októbru 2023 sa tento počet vyšplhal na hodnotu 1847.

Ondrej Figuli