Reconquista LIII.

8.00

 1. Na úvod
 2. V skratke – Novinky, správy a komentáre uplynulých dní
 3. Clark Ashton Smith – Ten tretí
 4. Vojenská premena regiónu Intermária
 5. Nová pravice – historie a ideová východiska
 6. Severný vietor oheň zosilní – rozhovor s Petrom Pettersonom
 7. O prvorepublikovom progresivizme a demokracii
 8. Fantasy a pravica
 9. Lucino Visconti – portrét posledného geparda
 10. Dolomity – Kamenné srdce sveta
 11. Prekliati poľskí vojaci
 12. Slováci a Maďari – Spolužitie a nepriateľstvo vo svetle prameňov
 13. Ľudovít Štúr – Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí – recenzia
 14. Pripravení prežiť – rozhovor
 15. Hudba – recenzie na 6 aktuálnych hudobných albumov
 16. Slovník metapolitického bojovníka

Popis

Plnofarebná tlač na prémiovom kriedovom papieri, s fóliovou obálkou a lepenou väzbou. Formát A4. Počet strán 68.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.25 kg

Možno by sa Vám páčilo…