Georgia schválila návrh zákona, ktorý polícii umožňuje zatknúť každého podozrivého z nelegálneho pobytu v USA

Zákonodarný zbor amerického štátu Georgia v pomere 97 ku 74 schválil návrh zákona číslo 1105, ktorý oprávňuje policajtov, aby zatkli a odovzdali na deportačné konanie každého, u koho panuje dôvodné podozrenie, že sa na území USA zdržiava nezákonne.

Schválenie zákona je reakciou na vraždu 22-ročnej študentky ošetrovateľstva Laken Rileyovej, ktorú zavraždil v USA nelegálne prebývajúci Venezuelčan Jose Ibarra. Ibarra bol pri nelegálnom prekročení hranice síce zadržaný, ale po potrebných administratívnych úkonoch bol prepustený s tým, že sa o jeho statuse rozhodne kým bude na slobode. Vražda Laken však nebol Ibarrov prvý stret zo zákonom, už predtým čelil v štáte New York obvineniu zo zranenia dieťaťa, ale zo zadržiavacej väzby bol prepustený skôr, ako federálny imigračný úrad ICE stihol zareagovať a zobrať ho do väzby.

V reakcii na tieto skutočnosti zákon ďalej od policajtov, ale aj väzenských ustanovizní vyžaduje, aby federálne orgány povinne informovali o všetkých zadržaných u ktorých je podozrenie, že sa na území USA zdržiavajú nelegálne. Ak si túto povinnosť nesplnia, dotknuté inštitúcie by mohli prísť o štátne, alebo štátom spravované federálne financie.

Predkladateľ zákona, republikán Jesse Petrea uviedol, že na tejto právnej norme pracoval viac ako rok, ale až vražda Laken Ryleovej dala jeho návrhu nový zmysel.

Schválenie tejto normy samozrejme neostalo bez odozvy a štandardných obvinení z rasizmu. Asi najostrejšie proti zákonu vystúpil demokrat Pedro Marin, ktorý je najdlhšie slúžiacim hispánskym zákonodarcom v Georgii. Podľa jeho slov by sa zločiny spáchané jednotlivcami nemali používať na očierňovanie celých skupín obyvateľstva a zákon je podľa jeho slov zle skrytou snahou o rasové profilovanie a diskrimináciu.

Ondrej Figuli