Konzervatívne Rusko: počet slobodných matiek sa počas Putinovho vládnutia takmer zdvojnásobil, je najvyšší v Európe

Počet slobodných matiek matiek v Rusku sa počas „konzervatívnej a tradičné hodnoty chrániacej“ putinovej vlády takmer zdvojnásobil. Kým v roku 2002 predstavoval počet neúplných rodín 21% , do roku 2021 sa ich počet zvýšil na 38,5%, čo znamená, že každé tretie dieťa v Rusku vyrastá bez jedného rodiča.

Drvivá väčšina detí vyrastajúcich v neúplných rodinách žije s matkou, pričom počet neúplných rodín s otcom vzrástol za spomínané obdobie štyrikrát.

Tieto deti však môžu hľadať útechu v skutočnosti, že aj v tejto oblasti Rusko poráža EÚ, ktorá v počte neúplných rodín, či slobodných matiek za Ruskom výrazne zaostáva. V roku 2020 bol v EÚ priemerný počet neúplných rodín 13%, pričom najvyšší podiel (34%) tvorili v liberálnom a upadajúcom Švédsku. Rusko však v tejto štatistike dáva na frak aj USA, kde počet neúplných rodín tvorí len 23%.

Tieto čísla však môže skresľovať skutočnosť, že v USA až 80% černošských detí vyrastá bez otca, pričom možno zároveň predpokladať, že drvivá väčšina ruského moslimského obyvateľstva, ktoré tvorí viac ako 20% obyvateľov krajiny, vychováva deti v manželskom zväzku. Dá sa teda s istotou predpokladať, že počet detí „pôvodného“ ruského obyvateľstva vyrastajúcich v neúplných rodinách je vyšší a počet „bielych“ amerických detí nižší, ako udávané čísla, nechávajúc tak „dekadentné“ USA hlboko v poli porazených.

Ondrej Figuli