Švajčiarsko bude hlasovať o obmedzení imigrácie a počtu obyvateľov

Švajčiarski voliči budú hlasovať v referende o opatreniach zameraných na obmedzenie prisťahovalectva a zastropovanie počtu obyvateľov na 10 miliónov. Hlasovanie sa uskutoční po tom, ako Švajčiarska ľudová strana (UDC) odovzdala dostatočný počet podpisov na spustenie legislatívneho procesu.

V rámci švajčiarskeho systému priamej demokracie je vláda povinná vypísať referendum, ak sa jeho zvolávateľovi podarí v dobe 18 mesiacov vyzbierať 100 000 platných podpisov, pričom UDC sa ich podarilo vyzbierať 114 600 a to a polovičný čas.

Iniciatíva navrhuje upraviť švajčiarsku ústavu, tak, že „do roku 2050 nesmie počet obyvateľov Švajčiarska s trvalým pobytom v krajine prekročiť číslo 10 miliónov“.

Obyvateľstvo s trvalým pobytom by zahŕňalo švajčiarskych štátnych príslušníkov žijúcich v krajine a cudzincov s povolením na pobyt platným najmenej jeden rok, alebo s pobytom v krajine trvajúcim najmenej 12 mesiacov.

V prípade, ak by počet obyvateľov dosiahol hodnotu 9,5 milióna, vláda a parlament by boli nútené prijať opatrenia v oblasti azylového konania a zlučovania rodín. Ak by ani tieto nestačili, Švajčiarsko by muselo vypovedať dohodu o voľnom pohybe osôb s EÚ.

UDC uviedla, že iniciatíva bola „odpoveďou na problémy súvisiace s prisťahovalectvom vo Švajčiarsku“, pričom citovala nedostatok bytov, rastúce nájomné, dopravné zápchy, preplnenú verejnú dopravu, klesajúcu úroveň vzdelania, násilie a kriminalitu, nedostatok elektriny, stagnujúce príjmy obyvateľstva, vyššie platby za zdravotné poistenie a „zvyšujúci sa tlak na našu krásnu krajinu.“

Ondrej Figuli