Naozaj Maďari „volia svojho“?

V nadchádzajúcich prezidentských voľbách má mať zastúpenie aj kandidát maďarských etnických strán a ako inak, túto úlohu na seba prevzal súčasný predseda iredentistickej Aliancie – Szővetség Kristián Forró. Vo svojej kampani stavil na slogan: „Talpra Magyar!“ V slovenskom preklade ide vraj o heslo: „Maďari volia svojho.“ Ibaže tak to nie je.

V presnom preklade ide o príkre mobilizačné heslo: „Na nohy Maďari!“ Naposledy sa toto silne šovinistické heslo objavilo pri vyčíňaní vandalov, ktorí postriekali priečelie budovy Matice slovenskej v Leviciach nápisom: „Talpra felvidéki Magyar!“ (Na nohy felvidécki Maďari!) Teda je zjavné, do akej kategórie toto heslo patrí.

To nás však nemôže nijako prekvapovať, vzhľadom k tomu, akých aktivít sa maďarskí šovinisti vedení nateraz Forróm dopúšťajú. Vodu na mlyn im v dnešných nestabilných časoch ženú aj predstavy popredných ruských elít, ktoré parcelujú Ukrajinu a jej územie delia medzi jej susedov, pričom Maďarsko by malo dostať územie Podkarpatskej Rusi, hoci na nej žije len 12% etnických Maďarov a zvyšok tvoria prevažne slovanskí Rusíni, čo tiež len dokresľuje dojemnú ochranu Slovanov.