Africkí inžinieri a lekári pre Rusko. Krajina spúšťa projekt na prilákanie pracovníkov z afrických krajín

Podľa Michaila Ljapina, ruského podnikateľa a muža stojaceho za telegramovým kanálom o africkom podnikaní Mzungugram, Rusko spustilo v Keni projekt na poskytovanie jazykového vzdelávania a adaptačných kurzov pre migrantov s cieľom prilákať pracovníkov z tejto východoafrickej krajiny.

Ljapin v rozhovore pre RT.com uviedol, že Keňania budú môcť počas pobytu v Rusku pracovať v rôznych odvetviach vrátane logistiky, stavebníctva a výroby. Odhadol, že pilotný projekt zamestná približne 10 000 uchádzačov o prácu v krajine, kde podľa oficiálnych správ rastie nezamestnanosť mladých a absolventov škôl.

„Nehovoríme o nekontrolovanej migrácii, ale skôr o prilákaní ľudí na konkrétne pracovné miesta na rotačnom princípe. To znamená, že ľudia neprichádzajú, aby zostali v Rusku navždy, ale prichádzajú na obmedzený čas a potom sa vrátia domov,“ povedal.

Je však otázne, ako budú (skorumpované) ruské úrady schopné tento systém efektívne vynucovať. Podobný systém totiž zaviedlo po Druhej svetovej vojne aj Nemecko, ale po čase ho opustilo ako neefektívny, čo vyústilo do súčasných problémov s potomkami tureckých gastarbeitrov.

Podľa ruského podnikateľa síce prebehli rokovania s vládami viacerých ďalších afrických krajín ale najaktívnejším a najhorlivejším účastníkom sa v súčasnosti javí Keňa.

„O pilotnom projekte sme rokovali s kenskou vládou, s viacerými ministerstvami a už sme prešli k vypracovaniu medzištátneho dokumentu, ktorý je teraz v záverečnej fáze schvaľovania a podpisu,“ uviedol Ljapin a potvrdil, že iniciatíva vznikla ako reakcia na nedostatok pracovných síl v Moskve.

„Je známe – je to otvorená informácia – že nedostatok pracovných síl v Rusku sa podľa rôznych odhadov pohybuje od 2,5 milióna do 4 miliónov ľudí.“ V Keni žije približne 60 miliónov ľudí.

„Keňa, samozrejme, nie je schopná pokryť celý nedostatok pracovnej sily, ale môže pokryť jeho časť. Po pilotnom projekte budeme spolu so štátnymi orgánmi krajín a za účasti našej strany prijímať určité rozhodnutia o zvýšení objemu prijímaných zamestnancov,“ povedal pre RT.

Ondrej Figuli