Pôjdu slovenskí rusofili do ruského väzenia? Ruská vláda zavádza trestný čin rusofóbie platný aj v zahraničí

Podľa ruskej tlačovej agentúry Interfax, vládna komisia pre legislatívnu činnosť vyjadrila podporu návrhu zákona podpredsedníčky Štátnej dumy Iriny Jarovej o zmenách v Trestnom zákonníku zameraných na boj proti „rusofóbii“.

Jarová navrhuje do trestného zákonníka zaviesť nový článok 136.1 „Rusofóbia“. Táto právna norma stanovuje trestnú zodpovednosť za diskriminačné činy spáchané mimo územia Ruska zahraničnými úradníkmi, úradníkmi verejných medzinárodných organizácií, ako aj zahraničnými občanmi využívajúcimi svoje úradné postavenie voči ruským občanom, osobám bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom v Rusku alebo krajanom, ktorí nie sú ruskými občanmi. Zodpovednosť je stanovená aj za verejné výzvy na spáchanie uvedených diskriminačných činov. Dokument nešpecifikuje, ktoré činy sú diskriminačné, a neuvádza ani trest za „rusofóbiu“ spáchanú na území Ruska.

Pri prezentácii návrhu zákona Jarovová uviedla, že „ochrana“ pred rusofóbiou sa bude vzťahovať nielen na ruských občanov, ale aj na „krajanov“ v zahraničí. Zároveň by mali byť za prejavy rusofóbie zodpovední aj predstavitelia iných krajín vrátane EÚ a USA, uviedla zákonodarkyňa. Na tento účel navrhla zriadiť špeciálne kancelárie, ktoré by poskytovali bezplatnú právnu pomoc a asistenciu pri podávaní žalôb „obetiam“ rusofóbie. Zatiaľ však nie je jasné, či sa takéto štruktúry budú nachádzať v Rusku alebo v zahraničí.

Tento ruský zákon proti „nenávisti“, ktorý si svojou vágnosťou nezadá s podobným právnymi normami, ktoré v EÚ a USA presadila, či presadzuje woke ľavica, môže svojimi nezamýšľanými dôsledkami ohroziť aj proruskú scénu na Slovensku. Trest za rusofóbiu sa vzťahuje aj na cudzích štátnych príslušníkov a vzťahuje sa na činy spáchané mimo územia Ruskej federácie. Podľa samotného Vladimíra Putina sú Ukrajinci a Rusi v podstate jeden národ, čo znamená Rusi. V tom prípade, by sa však každá urážka, násilie alebo iný „akt nenávisti“ namierené proti Ukrajine, resp. Ukrajincom či už ako jednotlivcom, alebo národu znamenalo urážku Ruska a teda trestne postihnuteľný akt rusofóbie.

Predkladaná legislatíva navrhuje riadiť špeciálne kancelárie, ktoré by poskytovali bezplatnú právnu pomoc a asistenciu pri podávaní žalôb „obetiam“ rusofóbie. Zatiaľ však nie je jasné, či sa takéto štruktúry budú nachádzať v Rusku alebo v zahraničí, avšak v prípade, ak sa „propagandou pomýlení Rusi“, ako Ukrajincov vykresľuje proruská propaganda stanú obeťou „nenávisti“, či „rusofóbie“, nemali by váhať túto právnu pomoc naplno využiť.

Ondrej Figuli