Už sme bohatší ako Nemci

S takouto bombastickou správou konfrontovali slovenskú verejnosť médiá na základe výsledkov dát európskeho prieskumu. Pri podrobnejšej analýze sa však ukázalo, že našinci vlastnia veľa nehnuteľností a bývajú vo vlastných domoch či bytoch, kým Nemci uprednostňujú nájomné bývanie, a teda sa nezadlžujú hypotékami a nezaťažujú splátkami. To by malo byť v konečnom dôsledku výhodou – sú tak flexibilnejší (rozumej, môžu sa kedykoľvek odsťahovať kamkoľvek – zväčša za prácou) a nie sú viazaní k miestu bydliska, či nemusia splácať astronomické splátky a namiesto toho môžu pokojne svoje prebytky z výplat premrhať na iné konzumné pôžitky. Mokrý to sen každého trhovo orientovaného liberálneho demokrata.

Toľko progresívne vysvetlenie ku ktorému už chýbal len návod pre istotu nemať deti, lebo potom tá flexibilita nie je úplne bez problémov. A samozrejme, lepšie nemať ani rodičov, pretože na starobu s nimi budú problémy – v prípade, ak by ich dôchodok nepostačoval pokrývať náklady na opatrovanie, či pobyt v zariadeniach pre seniorov. To však zaiste nie je prípad Nemecka, kde dôchodky na zaopatrenie postačujú, najmä ak stredná a východná Európa poskytuje ešte dostatok lacných opatrovateliek. Horšia je predstava, ako by takýto model mal fungovať na Slovensku pri súčasných dôchodkoch.

Už dlhodobejšie sa spoločnosti podsúva mantra o tom, ako Slováci vlastnia veľa nehnuteľností a aké nízke dane z nich platia. I súčasná vláda sa hotuje s tým konečne niečo robiť a extra sociálno-demokraticky zdaniť vlastníkov viacerých nehnuteľností. Ale nemýľme sa, ak sa domnievame, že táto legislatíva sa dotkne len developerov, či špekulantov s nehnuteľnosťami. Už E. Heger, ešte v roli ministra financií Matovičovej vlády navrhoval, aby sa daň z nehnuteľností počítala na základe trhovej hodnoty. To v praxi značilo, že trebárs dôchodcovia z petržalského trojizbového bytu by ročne mohli na dani z nehnuteľnosti zaň platiť aj 1000€. Kde však na to vziať?

Našim vládcom invencia nikdy nechýbala, tobôž nie ministerským úradníkom. Tí pohotovo našli riešenie. Ak vraj vlastník nebude mať na platbu dane z nehnuteľnosti prostriedky – nevadí to, pretože tento jeho „dlh“ sa bude započítavať a následne sa splatí po jeho smrti pri dedičskom konaní. Teda, ak bude mať dôchodca tú drzosť žiť len nejak 10 rokov „nad limit“ a neplatiť zvýšenú daň zo svojej nehnuteľnosti, oných 10.000€ bude následne zdraných z jeho dedičov. Na takýto nápad treba mať zvlášť perverznú fantáziu.

K čomu to bude viesť, netreba zvlášť rozpisovať. K beztriednej spoločnosti rozhodne nie. Bližšie skôr k tomu, že nebudete vlastniť nič a budete šťastní. S tým prvým sa dá rozhodne súhlasiť a to druhé je otázne. Skôr to vyzerá ale tak, že sa naplní ono biblické: nahý prídete na svet a nahý z neho i odídete. Teda minimálne tí nevyvolení. Ak sa nechá národ okradnúť ešte aj o svoj vlastný majetok takýmto hanebným spôsobom, nemajúcim obdobu od čias divokej privatizácie, potom mu naozaj niet pomoci.

Pravoslav Kaltenbach