Bude americká vláda schopná deaktivovať autá na diaľku?

Americké spravodajské stanice by mali mať hlavu v smútku, pretože kvôli prijatej legislatíve zvanej Infrastructure Investment and Jobs Act bude ich spravodajstvo pravdepodobne oveľa nudnejšie. Veľkú časť spravodajstva hlavne lokálnych televíznych staníc totiž tvoria policajné naháňačky a malý nenápadný paragraf číslo 24220, ktorý je súčasťou tejto legislatívy, môže pre tento typ infotainmentu znamenať rázny koniec.

Infrastructure Investnment and Jobs Act primárne zameraný na zvýšenie investícií do chátrajúcej dopravnej infraštruktúry a spomínaný paragraf 24220 bol pravdepodobne napísaný s dobrým úmyslom obmedzenia počtu obetí dopravných nehôd, ktoré sú spojené s používaním alkoholu, alebo iných návykových látok.

Text paragrafu totiž prikazuje agentúre National Highway Traffic Safety Administration – úradu dohliadajúcemu na bezpečnosť na cestách – aby vytvoril pravidlá, ktoré by prinútili výrobcov áut vybaviť svoje produkty takými technológiami, ktoré by „pasívne monitorovali spôsob riadenia auta a v prípade, ak by dospeli k záveru, že šofér je pod vplyvom alkoholu, či omamných látok automaticky by obmedzili výkon motora, alebo auto rovno zastavili“.

Bude zaujímavé sledovať ktorým smerom sa táto regulácia vyberie a ako a kedy sa rozšíri zoznam dôvodov, kedy bude možné túto technológiu použiť. Je pravdepodobné, že dáta, ktoré sa budú pri „pasívnom sledovaní spôsobu šoférovania“ zbierať, neostanú v aute, ale sa budú ukladať niekam, kde ich môže v reálnom čase analyzovať umelá inteligencia, ktorá v prípade potreby auto na diaľku znehybní. Tieto dáta budú zároveň slúžiť na jej trénovanie a tá sa bude zlepšovať nielen v detegovaní opitých vodičov, ale aj v analýze iných, intímnejších oblastí ľudskej činnosti, čo by v budúcnosti mohlo poslúžiť pri (preventívnom) potlačení možného disentu a nastolení technologickej dystopie. Technológia na zastavenie auta na diaľku už existuje a tak je možné, že z nej táto legislatíva spraví povinnú výbavu všetkých novo vyrobených vozidiel, čo v podstate úplne eliminuje možnosť akejkoľvek naháňačky s políciou, ochudobňujúc tak konzumentov amerického spravodajstva o tento druh nenáročnej zábavy.

Ondrej Figuli