Technologická dystopia: automobilka Ford požiadala o patent umožňujúci znehybniť auto na diaľku

Automobilka Ford podala žiadosť o patent na diaľkové vypínanie polo a plne autonómnych vozidiel, ktoré by v prípade meškajúcich lízingových splátok vedeli prísť samé k exekútorovi, alebo predajcovi vozidla.

V prípade, ak by klient zmeškal prvú splátku, auto by automaticky stratilo niektoré funkcie ako napríklad navigáciu, tempomat, či kúrenie.. Ak by toto varovanie nestačilo a dlžník sa nepolepšil, auto by mohlo začať vydávať nepríjemný zvuk a ak by nepomohlo ani to, auto by sa jednoducho zamklo a vodiča nepustilo dnu. Ak by dlžník stále nezaplatil, auto by tak samo prišlo k exekútorovi, ktorý by nemusel čeliť nahnevanému majiteľovi, alebo vôbec zisťovať, kde sa s autom práve nachádza.

Tento princíp je však využiteľný aj na potlačenie politického disentu. V prípade, ak by sa nespokojný občan nevhodne vyjadril na sociálnych sieťach, alebo sa zúčastnil nesprávnej demonštrácie, bolo by možné ho potrestať (dočasným) obmedzením funkcií jeho auta, či rovno jeho zabavením. Zároveň je napríklad možné v presne definovanom okolí od záujmového miesta vytvoriť zónu, kde žiadne takéto auto nebude môcť vojsť a obmedziť tak mobilitu zúčastnených. Až hysterický tlak európskych inštitúcií pretlačiť elektrické autá tak začína dávať zmysel, pretože vďaka tomu, že majú málo mechanických prvkov a ovláda ich na diaľku aktualizovateľný softvér, je u nich použitie tohto patentu oveľa jednoduchšie.

Ondrej Figuli