Kalifornská komisia pre reparácie žiada políciu, aby nepostihovala verejné močenie na ulici

Kalifornská komisia pre reparácie sa zasadzuje za zákaz policajného presadzovania zákonov o močení na verejnosti. Komisia, ktorá slúži ako poradný orgán kalifornského zákonodarného zboru sa venuje skúmaniu a riešeniu systémovej rasovej nespravodlivosti v štáte, pričom cieľom tohto návrhu je spochybniť neprimeraný vplyv zákonov o verejnom močení na marginalizované komunity, najmä na farebných ľudí.

Zákony o verejnom močení sú už dlho spornou otázkou, pričom kritici tvrdia, že sa používajú na kriminalizáciu a ďalšiu marginalizáciu už aj tak zraniteľných skupín obyvateľstva. Komisia tak vyzýva na prehodnotenie týchto zákonov, pričom zdôrazňuje potrebu spravodlivých riešení, ktoré by riešili základné príčiny močenia na verejnosti a zároveň zabránili zbytočnému zapojeniu orgánov činných v trestnom konaní.

Hlavným problémom pracovnej skupiny je rasová nerovnosť pri presadzovaní zákonov o verejnom močení. Štúdie neustále dokazujú, že černošské a latinskoamerické osoby sú neprimerane často terčom policajných útokov za drobné priestupky, ako je močenie na verejnosti. Táto rasová zaujatosť udržiava cyklus systémového rasizmu, ktorý vedie k zbytočnému zatýkaniu, pokutám a dokonca aj k uväzneniu.

Zástancovia návrhu pracovnej skupiny tvrdia, že kriminalizácia močenia na verejnosti je chybný a neúčinný prístup k riešeniu tohto problému. Domnievajú sa, že nespravodlivo zaťažuje komunity, ktoré nemajú prístup k bezpečným a čistým verejným toaletám, často z dôvodu ekonomických rozdielov. Týmto nedostatkom prístupu trpia najmä bezdomovci, ktorí sú vystavení vysokému riziku, že sa stanú terčom útokov orgánov činných v trestnom konaní len preto, že uspokojujú svoju biologickú potrebu.

Pracovná skupina dúfa, že presunutím pozornosti od policajnej kontroly a kriminalizácie podporí alternatívy, ktoré uprednostnia verejné zdravie a budú riešiť základné faktory prispievajúce k močeniu na verejnosti. Navrhujú zaviesť opatrenia, ako je zlepšenie prístupu k verejným toaletám, investovanie do hygienickej infraštruktúry a destigmatizácia rozhovorov o telesných funkciách s cieľom podporiť inkluzívnejšiu a súcitnejšiu spoločnosť.

Ondrej Figuli