Dunaj – k „Vaším“ službám

Údajne jeden z najsledovanejších a najúspešnejších slovenských seriálov dneška sa potýka s problémom. Fanúšikovia sú vraj sklamaní z toho, že v seriáli nedochádza k pozitívnym momentom, slovom, chýba im povestný americký šťastný koniec. Pre neznalých – seriál sa odohráva v 40.-tych rokoch na Slovensku. Dobové kulisy a kostýmy sú však asi jedinou vecou, ktorá približuje vtedajšie reálie. Nečudo, ak sa na spracovanie takejto historickej epochy podujme 25-ročný režisér (jeden z troch). Tvorcovia amerických seriálov majú aspoň toľko úcty k divákom, že uvedú na začiatku každej časti, že ide o fikciu. A tak diváci sledujú hrdinský odboj, ako inak židovskej mládeže (komunisti už nie sú v kurze) voči nielen gardistom (ktorých neváhajú na uliciach inzultovať za nadšeného súhlasu slovenských spoluobčanov), ba dokonca sa odhodlajú k atentátu na nemeckého esesáka – miestodržiteľa a faktického vládcu Slovenska. Ten sa ale nepodarí a výsledkom sú represálie, kde je v emotívnej scéne popravená obesením i jedna z hlavných hrdiniek seriálu. Samozrejme za prítomnosti všemocného nemeckého miestodržiteľa a jeho slovenského pomocníka – zrejme šéfa slovenských „tajných.“ Aby absurditám nebol koniec, toto duo dokonca bdie nad deportáciami priamo pri vagónoch a so zbraňou v ruke naháňa diverzantov…. A to by snáď aj stačilo…

Pri tomto paškvile by pomaly mohol blednúť závisťou i povestný komunistický seriál pre politrukov – Tridsať prípadov majora Zemana – inakšie neprestajne reprízovanom dodnes. Majú totiž spoločné črty. V oboch sa dej opiera o historické reálie – avšak značne ideologicky „učesané.“ Tak ako Zeman so zbraňou v ruke naháňal komunistami vymyslených imperialistických agentov, kulakov, šmelinárov, sudetonemeckých teroristov, či mníšky a kňazov spolupracujúcich a kryjúcich vrahov, tak seriál Dunaj, k Vaším službám zas plní služby progresívnej úderke. Tá totiž neváha tento vymyslený seriál vydávať div nie za skutočné udalosti. Ale nič nie je vzdialenejšie pravde. Mali by teda vysvetliť, kto je to ten „nemecký miestodržiteľ“, aký nejestvoval a tvorcovia si ho museli vymyslieť, a či vypožičať z Protektorátu Čechy a Morava v podobe protektora Reinharda Heydricha. A taktiež následnú „heydrichiádu“ po atentáte. Ibaže v Slovenskom štáte až do vypuknutia SNP nebol vykonaný jediný trest smrti a už vôbec nie obesenie mladej dievčiny. Ale to je len povestný vrchol ľadovca lží, ktorými je seriál prešpikovaný. Seriál, ktorý má snahu tváriť sa, že len prináša historické reálie, no skutočnou snahou je dokončenie indoktrinácie verejnosti neomarxistickými bludmi.

Pravoslav Kaltenbach