Nedobré správy z Ruska V.

Banka BRICS pozastavila financovanie ruských projektov

New Development Bank (NDB), multilaterálna banka zriadená štátmi
BRICS zastavila financovanie nových projektov v Ruskej federácii. Oficiálnym dôvodom sú finančné a kapitálové sankcie, ktoré boli po jej vpáde na Ukrajinu uvalené na Ruskú federáciu, tými neoficiálnymi je obava o návratnosť investovaných finančných prostriedkov.

Úlohou NDB, ktorá bola neformálnym združením krajín BRICS založená v roku 2015, je financovanie infraštruktúrnych projektov a projektov, ktoré majú zabezpečiť ich trvalý rozvoj. O rozsahu činnosti a vplyve NDB svedčí však to, že celkový počet financovaných projektov od jej založenia bol 105, pričom dokončených bolo zatiaľ iba 15 z nich, čo predstavuje necelých 15%. V Rusku bolo začatých 18 a skončené iba dva projekty, Číne sa z 24 začatých podarilo dokončiť šesť. Z deviatich zrušených projektov boli dva z Brazílie, jeden z Indie, dva z Číny a štyri z Ruska.

Je zaujímavé, že hoci členské krajiny BRICS majú byť podľa niektorých tvrdení protiváhou, či alternatívou ku kolektívnemu Západu, ich spoločná banka aj napriek všetkému oficiálne dodržuje sankcie, ktoré kolektívny Západ na Rusko uvalil. Rusko, ktoré má ako zakladajúci člen v NDB podiel 18,98% nedokáže presadiť svoj vplyv a zvrátiť toto rozhodnutie. Avšak je možné, že vzhľadom na to, že sankcie podľa ruského naratívu krajinu posilňujú, NDB sa rozhodla tieto sankcie rešpektovať, aby Rusko mohlo pred svojim blížiacim sa finálnym stretom s kolektívnym Západom nabrať sily a stať sa tak jeho rovnocenným protivníkom vo všetkých oblastiach, kde je to dôležité.

———————–

Ruský minister poľnohospodárstva sa obáva zastavenia zberu úrody v dôsledku rastúcich cien pohonných hmôt

Minister poľnohospodárstva Ruskej federácie Dmitrij Patrušev, ktorého Putin nedávno vystrašil zatiaľ prázdnym sľubom bezplatných dodávok obilia do afrických krajín, oznámil, že tohtoročná
žatva a sejba na budúci rok je ohrozená nedostatkom palív a mazív pre poľnohospodársku techniku.

Podľa Patruševa poľnohospodárov neohrozujú len vysoké ceny pohonných hmôt, ale ich faktická nedostupnosť. Podľa ministra tak kvôli nedostatku palív hrozí, že sa zastaví zber úroky a nebude možné
zasiať oziminy, čo by pre potravinovú bezpečnosť krajiny predstavovalo katastrofu.

Nedostatok palív je okrem iného spôsobený aj tým, že ich cena v zahraničí je oveľa vyššia ako na domácom trhu a krajina v snahe získať zahraničnú menu ich vo veľkých objemoch vyváža. Patrušev preto navrhuje zastaviť ich vývoz, čo by zvýšilo ich dostupnosť a znížilo cenu, avšak táto požiadavka je v priamom rozpore so záujmami ministerstva financií.

V posledných augustových dňoch uskutočnilo Ľudové združenie poľnohospodárov monitoring v 18 regiónoch krajiny. Ukázalo sa, že len za posledné dva mesiace (najhorúcejšie mesiace pre agrárnikov) sa ceny pohonných hmôt zvýšili o 26 % až 40 %.

Ondrej Figuli