ČO S MOJIM HLASOM?

Viacerí si od nás pýtate radu, koho v sobotu voliť. Bolo by nefér písať v mene celej redakcie, pretože už nie je čas zisťovať, či by sme vo formulácii nasledujúcich viet našli stopercentnú zhodu. Čítate teda len môj subjektívny názor.

Za posledných 24 rokov som sa zúčastnil takmer každých volieb a považoval som za svoju občiansku povinnosť byť v tejto otázke disciplinovaný. Tradíciu neporuším ani 30. septembra 2023. Po prvý krát však vhodím neplatný hlasovací lístok a hneď vysvetlím prečo.

Od mladosti som mal o politiku väčší záujem ako moji rovesníci a to mi dalo okrem znalosti chronológie ponovembrového vývoja aj cenné skúsenosti zo zákulisia straníckej politiky. Nikdy som členom žiadnej politickej strany nebol, no v určitých momentoch som bol v úzkom kontakte s ľuďmi, ktorí boli, či stále sú politicky činní. K záveru v aktuálnych parlamentných voľbách nikoho nepodporiť som teda dospel postupne. Od entuziazmu, odhodlania a nádeje v mladosti, opatrnosti a vypočítavosti neskôr, cez voľbu menšieho zla nedávno, až k totálnemu znechuteniu dnes.

O vašu priazeň sa uchádza množstvo strán, ktoré sú buď paródiou, alebo sú svojim charakterom vyslovene nepriateľské voči všetkému národnému ako to chápem ja a preto sa nimi zaoberať vôbec nebudem. Pár slov stratím na adresu tých politických subjektov a ich predstaviteľov, s ktorými by som určité názorové prieniky našiel. Pôjde však skôr o to, čo u nich nenachádzam.

1. Politickú stranu národnou nerobí predvolebná kampaň – bilboardy, guľáše, debaty – ale osobný príklad a charakter jej predstaviteľov.

2. Populizmus, nie je synonymum národnej politiky. Je nástrojom politikov, ktorí pozorne vnímajú nálady voličov, ale spravidla klamú v tom, že rozumejú, čo je pre národ a krajinu skutočne osožné, či zrealizovateľné.

3. Národná politická strana má medzi svojimi prioritami zvýšenie atraktivity národných princípov a identity medzi mladou generáciou, vzdelávanie a zvyšovanie národného povedomia. Svojich voličov si vychováva.

4. Národná strana svojmu národu načúva, vie prijať konštruktívnu kritiku. Víta zdravú konkurenciu, je v jej záujme prezentovať sa tými najschopnejšími.

5. Národná strana nenormalizuje (ani obéznych) manipulátorov a patologických štváčov paktujúcich s protinárodnými živlami. Naopak, musí byť slušnosťou a priamosťou vzorom. Informovanie o svojej činnosti stavia na reálne dosiahnutých výsledkoch.

6. Národná strana v svojich radoch netoleruje kriminálne a mafiánske živly, asociálov, komunistov, ani sexuálnych deviantov.

7. Moderná národná strana dokáže byť v plnej miere stelesnením odkazu velikánov národa bez toho, aby tragikomickým spôsobom parodovala minulosť a svojim nevábnym zjavom a primitívnym vystupovaním odpudzovala národ.

8. Národná strana je kreatívna a neprestajne hľadá riešenia. Spája, ale v zásadných otázkach, ktoré popierajú štátnosť a charakter národa neustupuje, so stanoviskami neobchoduje.

9. Viac ako na manipuláciu verejnosti hnevom a frustráciou z aktuálnych problémov a obviňovanie oponentov, sa sústredí na vlastné ciele a dlhodobú víziu budúcnosti vlasti a národa v ňom žijúceho.

10. Národná strana chápe dôležitosť rodiny ako základného stavebného kameňa národa, jeho bezpečnosť a sebestačnosť. Tomu podriaďuje gro svojej činnosti.

Napriek tomu, že väčšinu z vyššie uvedeného žiadny politických subjekt na Slovensku nespĺňa, som venoval nezanedbateľný čas volebným programom aj predvolebným debatám. To všetko ma ale v mojom rozhodnutí vhodiť neplatný lístok ešte utvrdilo. Ak sú tí, ktorí sa nás snažia presvedčiť o svojej relevancii tým najlepším, čo dnes vie tento národ vygenerovať, tak čelíme obrovskej výzve. Oni sú zrkadlom spoločnosti, jej nízkych nárokov a politickej nekultúry, dezinformovanosti, povrchnosti a nemohúcnosti. Verme, že skutoční národní politici raz vzídu spomedzi nás a tak ako my budeme formovať ich, oni budú formovať nás.

Viem, že sú nás s podobným pohľadom na stav vecí verejných tisíce. Je na čom stavať. Voľba menšieho zla v podobe platného lístka v týchto parlamentných voľbách nič nezmení. Práve naopak. Táto „stratégia“ spôsobila, že sme sa dnes ocitli v takmer bezvýchodiskovej pozícii. Odpúšťali sme už totiž až príliš veľa. Kým sa „politici“ budú spoliehať, že nech urobia čokoľvek, volebné divadielko ich kráľovsky uživí, bude sa stav vecí verejných naďalej zhoršovať.

J. Benedikovič