Transsexuálna žena bola zbavená obvinení po tom, ako sudca uznal, že je príliš tučná na to, aby ukazoval(a) svoj penis

Transsexuálna žena, teda za ženu prezliekajúci sa muž, ktorý bol obvinený z toho, že „ukázala svoj“ penis v ženskej šatni miestneho mládežníckeho centra bol zbavený všetkých obvinení po tom, ako sudca rozhodol, že je príliš tučný na to, aby bol jej penis (sic!) vôbec viditeľný.

Darren Glines, ktorý sa teraz volá Rachel, bol vo všetkých troch bodoch obžaloby uznaný za nevinného, keďže sudca uznal argumenty obhajoby, že jeho veľké ovísajúce brucho kompletne zakrýva jeho pohlavné orgány.

Sudca zároveň uznal, že aj napriek tomu, že Glines nepodstúpil žiadnu medicínsku zmenu pohlavia, mal ako samozvaná transžena právo používať ženskú šatňu a to aj napriek tomu, že pri jednom z incidentov obnažovania sa boli prítomné aj tri mladistvé osoby, čo je novinársky eufemizmus pre malé, alebo mladé dievčatá. V tomto konkrétnom prípade bola na neho podaná sťažnosť, ale mládežnícke centrum ju odbilo argumentom, že všetko je v poriadku, pretože Glines je vlastne žena.

Na tomto prípade je zaujímavý fakt, že sudca síce uznal, že ako transžena mal Glines právo byť v ženskej šatni, ale ako argument na zbavenie viny použil tvar jeho tela, ktorý podľa predložených fotografií nevhodné obnažovanie neumožňuje.

Glines rozhodnutie súdu privítal(a) s komentárom, že jeho túžbou je žiť svoj život bez strachu z diskriminácie a obťažovania a vyjadril(a) nádej, že toto rozhodnutie pomôže ďalším transľuďom v tom, aby sa pri násilnom presadzovaní svojej agendy mohli cítiť bezpečne a boli akceptovaní vo všetkých oblastiach spoločnosti.

Ondrej Figuli