Ruská federácia: počet útokov migrantov na Rusov sa zvyšuje

Podľa telegramového kanála tlačovej agentúry Lenta.ru, ruské vyšetrovacie orgány dospeli k záveru, že za posledný rok sa počet trestných činov spáchaných novopríchodzím obyvateľstvom zvýšil o 37%. Rastie aj počet útokov čisto zameraných na „poníženie Rusov“.

Príslušná vyšetrovacia komisia zároveň vyslovila domnienku, že novopríchádzajúcí imigranti nemajú záujem sa integrovať do ruskej spoločnosti a odmietajú sa naučiť ruský jazyk, či spoznať a osvojiť si ruskú kultúru.

Ondrej Figuli