Juhoafrický vzdelávací systém sa rozpadá

Podľa správy, ktorú vydalo juhoafrické Centrum pre rozvoj a podnikanie má Južná Afrika, člen BRICS a spojenec Ruska v boji proti západnej hegemónii, obrovské problémy so vzdelávacím systémom a z toho vyplývajúcej vzdelanosti mládeže. Správa hovorí o takzvanej tichej kríze v školstve, ktorá sa okrem iného prejavuje nasledovne:

  • ani po absolvovanom prvom ročníku základnej školy viac ako 50% žiakov nepozná všetky písmená abecedy,
  • 78% štvrtákov nie je schopných čítať s porozumením a to ani vo svojom materinskom jazyku,
  • v teste vedomostí ôsmakov sa z 39 hodnotených krajín Južná Afrika umiestnila v matematike na 38. a v v prírodných vedách na poslednom 39. mieste,
  • 79% učiteľov matematiky, ktorí učia šiestakov dosiahlo v teste zo šiestackého učiva skóre menej ako 60%,
  • Južná Afrika má spomedzi krajín Juhoafrického rozvojového spoločenstva najvyššiu mieru absencie učiteľov, ktorá v roku 2017 dosiahla 10%,

Podľa správy sú tieto symptómy okrem iného aj dôsledkom silného vplyvu odborov v učiteľskom stave, ktorý sprevádza vysoká miera korupcie pri prijímaní nových a povyšovaní už zamestnaných učiteľov.

Juhoafrické Ministerstvo školstva tvrdenia o rozpadajúcom sa vzdelávacom systéme označilo za nepodložené a poukázalo na skutočnosť, že sa im vo vybraných ukazovateľoch podarilo dosiahnuť výrazné zlepšenie situácie.

Ondrej Figuli