Kultúra smrti opäť valcovala

Americkí potratoví aktivisti majú problém s autobiografickým filmom o Marilyn Monroe. Filmová Marilyn je totiž proti svojej vôli donútená podstúpiť dva nelegálne potraty, ktoré jej spôsobili psychickú traumu a tá sa vo filme okrem iného prejavuje rozhovormi s jej potratenými deťmi. Aktivistom zároveň vadilo, že samotný priebeh potratu bol zobrazený naturalisticky, narúšajúc tak jeho dôkladne pestovaný imidž ako bezrizikového, či priam príjemného lekárskeho zákroku.

https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/planned-parenthood-blonde-abortion-1235231175/

To všetko len dokresľuje náladu príkladne spracovanej spoločnosti, kde súčasťou nedávnych amerických tzv. midterm volieb boli aj štátne referendá. To najzaujímavejšie sa konalo v Montane, kde voliči tesnou väčšinou 52% rozhodli, že ak lekár vykoná potrat, ale dieťa tento zákrok prežije, lekár ho môže beztrestne nechať zomrieť.

https://www.npr.org/2022/11/10/1134833151/montana-midterms-results-born-alive-abortion

Ondrej Figuli