Ekonomický „zázrak“ v Juhoafrickej republike

Tí, ktorí tvrdili, že odstránením apartheidu sa z Južnej Afriky stane raj na zemi, mali pravdu. V roku 2022 počet poberateľov sociálnych dávok dosiahol dvojnásobok počtu registrovaných fyzických osôb, ktoré platia dane. Kým nejakú formu sociálnej podpory v Južnej Afrike poberá necelých 30 miliónov osôb, na tieto sa skladá približne 15 miliónov fyzických osôb registrovaných ako platitelia daní.

https://www.moneyweb.co.za/news/south-africa/sa-welfare-recipients-surpass-number-of-taxpayers/

Ondrej Figuli