Keď San Francisco „búra mýty“

Polícia v americkom San Franciscu prestala uverejňovať fotografie zatknutých kriminálnikov, pretože podľa jej afroamerického šefa Williama Scotta ich uverejňovanie neprimerane nadhodnocuje verejné vnímanie sklonu „čiernej a hnedej“ populácie ku kriminálnemu správaniu sa a podporuje tak rasové predsudky. Fotografie sa prestali uverejňovať s okamžitou platnosťou okrem prípadov, keď by bolo nutné varovať verejnosť, alebo ju požiadať o spoluprácu.

Čítajte viac v originálnom článku:

https://www.nbcnews.com/news/us-news/san-fransisco-police-halt-release-most-mug-shots-effort-stop-n1232692

Sanfranciská komisia pre reparácie pripravila návrh na odškodnenie čiernych obyvateľov mesta a to aj napriek tomu, že v Kalifornii nebolo otroctvo nikdy zavedené. Návrh okrem iného počíta s jednorázovou kompenzáciou vo výške piatich miliónov dolárov, daňovými úľavami či rôznymi dotáciami. Podľa zverejnených kritérií by na pätmiliónovú kompenzáciu malo nárok približne 35-tisíc obyvateľov, čo by iba pri zohľadnení jednorázového päťmiliónového odškodnenia znamenalo náklady vo výške 175 miliárd USD. Na porovnanie, ročný rozpočet San Francisca je približne 14 miliárd a rozpočet celej štyridsaťmiliónovej Kalifornie počíta s príjmom 195 miliárd a výdavkami vo výške 286,4 miliardy dolárov.

Čítajte viac v originálnom článku:

https://edition.cnn.com/2023/01/19/us/san-francisco-reparations-proposal-reaj/index.html

Spracoval: Ondrej Figuli