Jean Mabire: Sturmbrigade Frankreich

Tragické dobrodružství francouzských esesmanů

Nightingale press, 2022, 284 s.

Nové české vydavateľstvo Nightingale v uplynulých dňoch ako svoju prvú publikáciu vydalo preklad francúzskeho originálu La Brigade Frankreich z roku 1973, pojednávajúcu o vzniku a de facto i zániku prvej jednotky Zbraní SS, zloženej výhradne z francúzskych dobrovoľníkov. Prví dobrovoľníci pre službu v SS pochádzajúci z Francúzska boli pritom prijatí do tejto armádnej zložky v auguste 1943.

Čo ich k tomuto činu viedlo? Aká bola motivácia mladých Francúzov vstúpiť do služieb ne­priateľského štátu, proti ktorému mnohí v roku 1940 statočne bojovali? Navyše v čase, keď sa vojnová šťastena definitívne otočila Tretej ríši chrbtom? A ako prebiehal ich nábor, výcvik i samotné bojové nasadenie? Na všetky tieto otázky dostane čitateľ odpoveď po prečítaní tejto knihy, ktorá v našich končinách zaujme aj tým, že jej výcvik prebiehal na území vtedajšieho Protektorátu Čechy a Morava. Téma zahraničných jednotiek SS nie je príliš verejnosti známa a ani nie je z pochopiteľných príčin podrobnejšie objasňovaná, keďže by mnohé historické udalosti či fakty dostali na frak. Napríklad v našich končinách na potlačenie SNP bola nasadená divízia SS Galizien tvorená prevažne ukrajinskými dobrovoľníkmi z územia poľsko-ukrajinskej Haliče, ktorí boli v neskoršej dobe komunistickými partizánmi označovaní nepráv­ne za „vlasovcov“, avšak tí do bojov na Slovensku vôbec nezasiahli.

Rovnako i francúzski dobrovoľníci nasadení v jednotkách SS ostávajú v zatratení a vo francúzskom (a nielen v ich) trestnom zákone existuje paragraf umožňujúci odsúdiť toho, kto by obdivoval ich činy. To ani nie je úmyslom autora, ktorý sa v knihe snaží spojiť historickú strohosť s romantickými tónmi. Záležalo mu predovšetkým na tom, aby čo najpresnejšie za­chytil pravdu, prečo sa jeho „hrdinovia“ vrhli do tohto dobrodružstva a ako sa zachovali v boji. Nejedná sa teda o snahu dať francúzskym esesmanom za pravdu, či poukázať na ich omyl. Títo zatratení vojaci sa nemôžu viazať k žiadnej tradícii – sú zamilovaní do uniformy medzinárodnej armády a často slobodní v samom srdci totalitného systému.

Francúzski esesmani sa nikdy nepripojili k policajným represiám a nemali ani nič spoločné so svetom koncentračných táborov, naopak, boli to bojovníci prvej línie. Predsa však nosili na uniformách nášivky SS a nikdy sa nevzdali vernosti strane, ktorú si dobrovoľne zvolili. Zajatí na fronte, alebo zadržaní po návrate do Francúzska, boli súdení a odsúdení, paradoxne mnohokrát menej prísne ako stúpenci rovnakých myšlienok, ktorí ostali vo vlasti. Strhujúci príbeh popisujúci vznik francúzskej jednotky, jej boj i tragický koniec tvárou v tvár zdrvujúcej sovietskej presile je tým, čím český vydavateľ ukončuje svoj predhovor: sú knihy, ktoré zauj­mú, ale sú aj knihy, ktoré čitateľovi nedovolia sa od nich odtrhnúť, pokiaľ ich nedočíta do konca. A nemýli sa ani v tom, že táto kniha k nim rozhodne patrí.

Osobitnou kapitolou je plodný život autora tejto knihy – Jeana Mabireho. V kontexte edičného plánu vydavateľstva, ktoré v budúcnosti plánuje vydať ďalšie jeho diela, si dovolíme ako dodatok kratučký medajlónik. Už ako dieťa dospievajúce vo víre druhej svetovej vojny začínal vnímať dopady a estetiku tragického stretu mocí a krátko po nej začína byť aj literárne činný. Počas rokov 1949-58 vydával, (tiež ako autor väčšiny článkov) regionálny magazín Viking, venovaný jeho rodnej Normandii a slávnym nomádskym predkom zo severu. Počas nasledujúcich ôsmich rokov sa ako rezervista zúčastnil Alžírskej vojny. Od roku 1965 sa stáva šéfredaktorom magazínu Europe-action a propagátorom paneuropeizmu. Figuroval vo väčšine najvýznamnejších nacionalistických organizácií Francúzska svojej doby – v GRECE, neopahnskej Europe-Jeunesse, či Terre et Peuple. V roku 2006, vo veku 79 rokov po boji s leukémiou umiera. Z mnoých literárnych počinov je táto kniha prvou preloženou do českého jazyka a zároveň prvou z trilógie venovanej francúzskym dobrovoľníkom, účastníkom ťažkých ústupových bojov v radoch zbraní SS. Môžete si ju zakúpiť aj prostredníctvom nášho portálu www.reconquista.sk.

Slavomír Hromada

Prvú zo série chystaných prekladov francúzskeho autora zakúpite aj v našom obchode tu:

Jean Mabire – Sturmbrigade Frankreich