Počet Rusov, ktorí potrebujú protézy, alebo invalidný vozík sa v roku 2023 zvýšil o viac ako 140 tisíc

Aj napriek tomu, že Rusko vo vojne na Ukrajine zaznamenáva iba minimálne straty, počet obyvateľov, ktorí potrebujú nejakú formu protézy (dolnej končatiny), alebo invalidný vozík sa oproti roku 2022 zvýšil o 42%. Podľa Fondu sociálneho poistenia v roku 2023 predstavoval počet telesne postihnutých číslo 466 tisíc a dosiahol tak najvyššiu hodnotu od roku 2013.

Kým v rokoch 2013 až 2022 sa počet ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí potrebovali rehabilitačné pomôcky, pohyboval v rozmedzí od 307 do 331 tisíc, po roku od začatia trojdňovej špeciálnej operácie na Ukrajine vystrelil o takmer 42% na 446 tisíc.

V roku 2023 sa počet žiadostí o invalidný vozík zvýšil z 211 tisíc na 292,4 tisíc, o stoličky so sanitárnym vybavením zo 66,5 tisíc na 101,6 tisíc. Zároveň sa zvýšil počet osôb, ktoré potrebujú protézy dolných končatín, z 51,4 tisíc na 72,3 tisíc.

Okrem toho sa v priebehu roka zvýšil počet osôb so zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú „špeciálne oblečenie“: ak do konca roka 2022 to bolo 56,6 tisíc osôb, do konca roka 2023 ich bolo 89,6 tisíc.

Ondrej Figuli