Rusko: na hlavnom vojenskom cintoríne v Moskve dochádza miesto. Podľa pôvodných plánov malo vystačiť na najbližších 200 rokov

Aj napriek tomu, že straty ruskej armády na Ukrajine sú minimálne, ruské ministerstvo obrany rozhodlo o rozšírení hlavného vojenského cintorína na úkor priľahlého lesoparku.

Cintorín nazvaný Panteón obrancov vlasti sa nachádza v moskovskej mestskej časti Мытищи (Mytiči) a bol otvorený v roku 2013, pričom prvý pohreb sa uskutočnil 21.6.2013, kedy boli pochované pozostatky neznámeho vojaka. Odvtedy v ňom bolo do roku 2020 pochovaných 353 mŕtvych, ale toto číslo začalo po vypuknutí vojny na Ukrajine prudko rásť, keď len v sektore vyhradenom pre padlých na tomto fronte pribudlo vyše 900 čerstvých hrobov.

Podľa pôvodných plánov mala kapacita cintorína vystačiť na 200 rokov, ale podľa výpočtov by pri súčasnom tempe mala kapacita cintorína dosiahnuť svoj strop o jeden a pol až dva roky.

Ruské ministerstvo obrany si tento problém uvedomuje a v snahe predísť kapacitným problémom rozhodlo o zábere 17 hektárov priľahlého lesoparku. Rozhodnutie o zmene územného plánu prijalo miestne zastupiteľstvo bez konzultácie s verejnosťou a v utajenom režime, avšak informácia o tomto rozhodnutí napriek všetkému prenikla na verejnosť. Miestne zastupiteľstvo v reakcii na protesty obyvateľstva oznámilo, že iniciatíva prišla z Ministerstva obrany a rozhodnutie ako také ostáva v platnosti.

Ondrej Figuli