Rusko, zem zasľúbená. Predaj antidepresív sa za posledných 5 rokov zvýšil o 80 percent, úmrtia spojené s drogami a alkoholom dosahujú milión ročne

Ani široká ruská duša nie je úplne imúnna voči neznesiteľnej ľahkosti žitia v Rusku – tradičnom raji Slovanov. Pravdepodobne to je dôvod, prečo predaj antidepresív v krajine stúpol za posledných 5 rokov o viac ako 80% a podľa ruských expertov venujúcim sa duševnému zdraviu bude tento trend ešte pokračovať.

Najvyšší medziročný nárast predaja nastal v rokoch 2022 až 2023, kedy sa paradoxne Rusku napriek nepriazni osudu začína dariť, stáva sa superglobálnou veľmocou a životná úroveň jeho obyvateľstva sa rapídne zlepšuje. V tomto období predaj antidepresív vzrástol vo finančnom vyjadrení o viac ako pätinu (22,7%), čo predstavuje o 18,1% viac predaných balení.

Tieto čísla korešpondujú so závermi Ruskej akadémie národného hospodárstva a verejnej správy. Podľa jej zistení až 60% opýtaných Rusov zažíva nejakú formu úzkosti, pričom v 46,8% prípadov je táto úzkosť mierna a 13,2% prípadov predstavujú stavy ťažkej úzkosti.

Je veľmi pravdepodobné, že tieto čísla budú vďaka ruskému zvyku riešiť problémy alkoholom, alebo inými omamnými látkami, silno podhodnotené. Podľa správy vypracovanej federálnou organizáciou „Triezve Rusko“ umrie v tejto krajine na následky konzumácie alkoholu a drog až jeden milión ľudí ročne.

Ondrej Figuli