Kreatívna forma odporu. Španielski vojaci si kvôli výhodám a zvýšeniu platov menia pohlavie

Španielsky Zákon o transsexualite, ktorý má pomôcť pomýleným transrodovým ľuďom, dosiahol zaujímavý nezamýšľaný dôsledok. Aby dosiahli výhody, ktoré sú v španielskej armáde dostupné len ženám, začali si jej mužskí členovia meniť pohlavie na ženské, pričom podobné prípady sa ako forma odporu voči transsexuálnej legislatíve objavujú aj v iných ozbrojených zložkách.

Prvé lastovičky sa objavili v autonómnej oblasti Ceuta v severnej Afrike, kde si 41 členov španielskych ozbrojených síl rozhodlo právne zmeniť svoje pohlavie na ženské. Vďaka tejto zmene sa im zvýšil plat o 15% a zároveň im bolo poskytnuté aj lepšie ubytovanie.

Drvivá väčšina vojakov, ktorí sú dnes ženami, si zachovala všetky ostatné aspekty svojho života, vrátane mužských genitálií, sexuality a dokonca aj ochlpenia na tvári, pričom napríklad iba štyria z nich si vrátane svojho pohlavia zmenili aj svoje meno.

„Navonok sa cítim ako heterosexuálny muž, ale vo vnútri som lesbička,“ povedal desiatnik Roberto Perdigones. „A to druhé je to, čo sa (podľa Trans zákona) počíta. Preto som urobil právnu zmenu, aby som sa stal ženou.“

Pre desiatnika Perdigonesa sa tak otvoril svet nových možností. Keďže má deti, zmenou pohlavia sa stal automaticky „matkou“, čo malo za následok päťnásťpercentné zvýšenie platu. Zároveň mu bude po odchode do penzie priznaný vyšší dôchodok, keďže pri jeho výpočte sú ženy v snahe o „kompenzáciu nerovností“ zvýhodňované.

Desiatnik dokonca dostal svoju vlastnú osobnú kúpeľňu, pretože podľa jeho slov nechcel ako „žena“ zdieľať kúpeľňu s mužmi, ale rovnako „z úcty k nim“, nepovažoval za vhodné používať hygienické zariadenia určené biologickým ženám.

Španielsky zákon o transsexualite umožňuje ľuďom starším ako 14 rokov zmeniť svoju identitu bez potreby akéhokoľvek psychologického, či lekárskeho vyšetrenia. Deti vo veku od 14 do 16 rokov potrebujú súhlas svojich rodičov, alebo zákonných zástupcov a v prípadoch detí starších ako 12 rokov, musí byť táto zmena schválená súdom.

Ondrej Figuli