Štúdia MIT ukázala, že ľudia sú stále lacnejší, ako umelá inteligencia

Podľa štúdie Massachusettského technologického inštitútu (MIT) nedokáže umelá inteligencia nahradiť väčšinu pracovných miest tak, aby to bolo pre zamestnávateľa ekonomický výhodné.

Výskumníci vo svojej štúdii modelovali náklady spojené s automatizáciou pracovných úloh, pričom sa sústredili na pracovné miesta, kde sa používajú počítače, resp. počítačové rozoznávanie objektov, ako napríklad odhadcovia hodnoty nehnuteľností. Po vyhodnotení všetkých faktov dospeli k záveru, že umelá inteligencia by bola schopná nahradiť iba 23% spomínaných pracovných miest tak, aby to bolo pre zamestnávateľa aj nákladovo výhodné. Ľudia jednoducho pridelené pracovné úlohy dokázali vykonávať lepšie a za menej peňazí, keďže inštalácia a údržba potrebnej technológie je (ešte stále) nákladná.

Jedna z prípadových štúdií sa zaoberala hypotetickou pekárňou, kde je potrebné vizuálne kontrolovať kvalitu surovín, ale aj upečeného pečiva. Podľa výskumníkov však tieto činnosti zaberajú iba 6% pracovného času a úspory, ktoré by pekáreň dosiahla vďaka zavedeniu systému kamier a umelej inteligencie zďaleka nedosahujú náklady, ktoré by tento systém stál.

Počítačové videnie, resp. rozoznávanie objektov je oblasť umelej inteligencie, ktorá umožňuje strojom odvodzovať zmysluplné informácie z digitálnych obrázkov a iných vizuálnych vstupov, pričom jeho najväčšie využitie sa očakáva v systémoch autonómneho riadenia (áut) alebo pri kategorizácii fotografií v smartfónoch.

Podľa spomínanej štúdie je pomer nákladov a prínosov počítačového videnia najpriaznivejší v segmentoch, ako je maloobchod, doprava a skladovanie a je s výhradami realizovateľné aj v oblasti zdravotnej starostlivosti, tzv. telemedicíne.

Ondrej Figuli