Vladimír Putin: Hlavným zdrojom sily Ruska je multikulturalizmus

Ruský prezident Vladimír Putin v nedávnom rozhovore vyhlásil, že Rusko je multikultúrna ríša, a tých, ktorí to nechápu, označil za „hlupákov“.

Putin uviedol, že v Rusku žije viac ako 190 etnických skupín a že rozmanitosť krajiny je jednou z jej najväčších predností. Vyjadril ľútosť nad tým, že niektorí ľudia tento koncept nechápu a namiesto toho sa držia zastaraných predstáv o homogenite, ktoré okrem iného pretrvávajú aj v slovenských proruských kruhoch, ktoré v rozpore s konaním a podstatou Ruska bojujú napríklad proti migrácii z islamských krajín.

„Rusko bolo vždy multikultúrnou krajinou,“ povedal Putin. „To je naša veľká sila. Ale, žiaľ, stále existujú hlupáci, ktorí túto skutočnosť nechápu. Držia sa zastaraných predstáv o „čistej“ etnicite a nevidia krásu v rozmanitosti.“

Putin ďalej vysvetlil, že multikultúrne dedičstvo Ruska bolo formované stáročiami migrácie, dobývania a osídľovania. Ako príklad uviedol Tatárov, ktorí boli kedysi samostatnou mocnou ríšou a Burjatov, menšinovú skupinu, ktorá si zachovala svoju jedinečnú kultúru napriek stáročiam ruskej nadvlády.

Napriek svojim silným slovám Putin priznal, že v snahe Ruska o väčšiu rozmanitosť a začlenenie stále existujú výzvy, ktorým treba čeliť. Vyjadril obavy z diskriminácie a predsudkov voči etnickým menšinám, najmä v odľahlejších regiónoch krajiny.

„Musíme naďalej pracovať na vytvorení inkluzívnejšej a tolerantnejšej spoločnosti,“ povedal Putin. „Musíme budovať mosty medzi rôznymi komunitami a podporovať jednotu v rozmanitosti. Len tak môže Rusko v modernom svete skutočne prosperovať.“

Ondrej Figuli