Charles Silverstein, psychológ, ktorý pomohol vylúčiť homosexualitu z kategórie duševných chorôb umrel vo veku 87 rokov

30. januára 2023 umrel vo veku 87 rokov Charles Silverstein, americký psychológ a terapeut židovského pôvodu, ktorý bol priekopníkom v oblasti LGBTQ+ aktivizmu a svojim úsilím prispel k vyradeniu homosexuality zo zoznamu duševných chorôb ku ktorému došlo v roku 1973.

Počas celej svojej kariéry sa Silverstein snažil podporovať duševné zdravie LGBTQ+ osôb a angažoval sa za ukončenie ich stigmatizácie a diskriminácie, pričom jeho najvýznamnejším profesným úspechom bolo dosiahnutie vylúčenia homosexuality z kategórie duševných chorôb. Silverstein bol totiž v 70. rokoch 20. storočia kľúčovou osobnosťou v hnutí za odstránenie homosexuality z Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM) Americkej psychiatrickej asociácie a odstránenie tejto diagnózy znamenalo pre LGBTQ+ aktivistov veľké víťazstvo, ktoré pomohlo naštartovať procesy, ktoré spoločnosť doviedli do stavu v akom sa momentálne nachádza.

Silverstein zároveň vykonával výskum psychologických a sociálnych vplyvov choroby AIDS na LGBTQ+ osoby, pričom na túto tému vydal niekoľko kníh a článkov vrátane knihy The New Joy of Gay Sex (Obnovená/Nová radosť z homosexuálneho sexu) z roku 1989, ktorú napísal spolu s priekopníkom homosexuálnej literatúry Dr. Felice Picanom.