Komu sa klaňajú v Komárne?

Ako každoročne v rámci tzv. komárňanských dní organizovaných miestnou samosprávou sa uskutoční podľa programu aj „pietny akt a kladenie vencov pri príležitosti prelomu v roku 1919 pri masovom hrobe 102 obetí“ na katolíckom cintoríne 1. mája 2023 o 10.00hod. Neskôr, popoludní o 15.00hod, sa následne ešte uskutoční už na maďarskej strane pod železničným mostom „pietny akt pri príležitosti prelomu v roku 1919.“ Podrobný program je zverejnený na webovej stránke mesta Komárno. Čo sa však skrýva pod týmto eufemizmom?

Nič viac a nič menej ako pripomínanie si vtrhnutia maďarskej boľševickej armády Bélu Kúna na Slovensko a obsadenie jeho častí. Počas temer dvoch mesiacov bojov s maďarskými boľševikmi padli tisíce česko-slovenských legionárov, niektorí boli brutálne umučení a teror neobišiel ani civilné obyvateľstvo, ba maďarskí boľševici sa vyznamenali aj obesením kňazov. Viac čítajte tuná:

Zaujímavé by bolo vedieť, aký postoj by zaujali štátne orgány, ak by si 21. augusta pripomínali fanatickí stalinisti obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy ako oslobodenie a najviac by zaujalo, ak by si 27.októbra v Banskej Bystrici nejaký spolok išiel uctievať potlačenie SNP. Pretože v Komárne si reálne každoročne verejne uctievajú nepriateľov štátnosti a čo je najhoršie, ešte aj fanatických stúpencov šialeného leninského boľševizmu.