Reconquista XLIX – Ukrajina – aj za našu slobodu!

OBSAH

  1. Výrazový slovník metapolitického bojovníka (2)
  2. Úvodník (3) 
  3. V skratke (4) 
  4. O čo ide na Ukrajine? (10) 
  5. Blbí a blbší (18) 
  6. Dejiny platidiel u nás 3 (21) 
  7. Postoj ruských nacionalistov (32) 
  8. Deň Červenej armády (35) 
  9. Prípad Ravasz (37) 
  10. Pokrok a Nulandová?! (42)


Objednať v tlačenej podobe


Objednať PDF