Florida zavádza vyučovanie o zločinoch komunizmu

Republikánsky guvernér Ron DeSantis podpísal návrh zákona o povinnom zaradení učiva, ktoré sa bude venovať zločinom komunizmu. Hodiny budú „primerané veku a vývoju detí“ a mali by zahŕňať rôzne témy týkajúce sa komunizmu vrátane „histórie komunizmu v Spojených štátoch a domácich komunistických hnutí“ a „ich histórie a spôsobu fungovania“, pričom podľa DeSantisa „budeme v štáte Florida o komunizme a zle komunizmu hovoriť pravdu“.

Návrh zákona SB 1264 bol schválený drvivou väčšinou floridských zákonodarcov, pričom hodiny o histórii komunizmu budú do povinného vyučovania na verejných školách zaradené od školského roka 2026-2027.

Učivo by sa malo okrem iného zaoberať aj „zverstvami spáchanými v cudzích krajinách pod vlajkou komunizmu“ a komparatívnu „diskusiu o politických ideológiách, ako sú komunizmus a totalitarizmus, ktoré sú v rozpore so zásadami slobody a demokracie, ktoré sú základnými princípmi Spojených štátov“.

Štátny komisár pre vzdelávanie Manny Diaz Jr. informoval, že hodiny budú „rozložené“ do všetkých ročníkov a osnovy vypracuje (jeho) floridské ministerstvo školstva.

„Všetko to bude rozložené naprieč učebnými osnovami, od materskej školy až po dvanásty ročník. A bude to urobené spôsobom, ktorý je primeraný veku, ako to robíme s každým učivom, či osnovami,“ povedal Diaz.

DeSantis podpísal zákon v deň 63. výročia invázie v Zátoke svíň, pričom pri podpise zákona sa k nemu pripojili ľudia, ktorí sa v snahe zvrhnúť režim Fidela Castra zúčastnili vojenských operácií proti Kube.

Podľa Rafaela Montalva, prezidenta Združenia veteránov brigády 2506, ktorá sa útoku zúčastnila, sa najdôležitejší boj proti komunizmu vedie v školských laviciach. „Práve tam sa teraz odohráva boj. A toto bude nástroj, ktorý nám v tejto oblasti prinesie víťazstvo.“

Floridskí žiaci štátnych škôl sa v súčasnosti môžu stretnúť s učivom o komunizme na hodinách spoločenských vied, ktoré sa vyučujú na stredných školách, alebo v siedmom ročníku v rámci predmetu občianska náuka a vláda. Súčasťou stredoškolskej výučby o vláde USA, ktorá je povinnou súčasťou maturity, je aj 45-minútová výučba o „Dni obetí komunizmu“.

Florida mala predtým aj predmet s názvom „Amerikanizmus verzus komunizmus“, ktorý bol povinný pre študentov štátnych stredných škôl v rokoch 1961 až 1991.

Ondrej Figuli