Členka denverskej mestskej rady navrhla dodatočné zdanenie podnikov vlastnených belochmi

Členka denverskej mestskej rady Candi CdeBaca navrhla rasovú daň pre podniky vlastnené belochmi, z ktorej by sa vyplácali reparácie podnikom s černošskými vlastníkmi.

CdeBaca svoj návrh obhájila tvrdením, že „reparácie sú o náprave škôd spôsobených nadvládou bielych. Ak nie ste ochotní podporiť reparácie platením dodatočných daní, potom to s nápravou škôd nemyslíte vážne“.

Jej návrh sa stretol tak s podporou, ako aj aj kritikou, pričom jeho zástancovia tvrdia, že je čas riešiť systémový rasizmus novými spôsobmi, zatiaľ čo jeho odporcovia argumentujú, že by bolo nespravodlivé zamerať sa na podniky na základe rasy a to najmä v súčasnej hospodárskej situácii, keď mnohé podniky bojujú o udržanie sa nad vodou. Tvrdia tiež, že nie je správne trestať jednotlivcov za činy ich predkov a že takáto daň by bola rasovo diskriminačná.

Samotná CdeBaca nakoniec svoj návrh bagatelizovala s tým, že tento návrh zaznel iba ako teoretická odpoveď na otázku v rámci debaty o reparáciách pre černošské obyvateľstvo a ktorá bola navyše vytrhnutá z kontextu. Na obranu svojho návrhu však citovala štatistiky, ktoré naznačujú, že podniky vo vlastníctve černochov majú výrazne ťažšie podmienky na získanie úverov a kapitálu ako ich biele náprotivky, čo im sťažuje rast a znižuje ich ziskovosť.

Ondrej Figuli