Rusko: Nevládzeš platiť nájom a energie? Pôjdeš umrieť na Ukrajinu!

Byť chudobným, či sociálne slabým sa v Rusku stáva čoraz nebezpečnejším a doslova život ohrozujúcim. Radnica mesta Novosibirsk začala rozposielať bytovým družstvám a dodávateľom energií list, v ktorom ich žiada o zoznamy neplatičov nájomného a služieb spojených s bývaním. Tieto zoznamy radnica plánuje odovzdať vojenským komisariátom v snahe pomôcť im s odvodmi nových vojakov na ukrajinský front. V dokumente sa vyslovene uvádza, že informácie o obyvateľoch Novosibirska, ktorí majú dlhy na nájomnom, či energiách, majú pomôcť vojenským orgánom v nábore obyvateľov do ozbrojených síl Ruskej federácie.

Aj keď sa tento krok na prvý pohľad zdá ako účinné opatrenie voči špekulantom, nie je to tak, pretože upadnúť do dlhovej pasce je v Rusku veľmi jednoduché. Aj napriek „kontinuálnemu posilňovaniu ruskej ekonomiky“, je čoraz viac Rusov nútených využívať služby nebankových subjektov, ktoré aj napriek nejakej regulácii, ale za aktívneho nekonania, či nezáujmu, kompetentných orgánov, zneužívajú slabú finančnú gramotnosť a finančnú tieseň svojich potencionálnych klientov. Táto situácia dospela až do štádia, keď v júni 2023 bolo viac ako 46% všetkých nebankových pôžičiek po splatnosti viac ako 90 dní, pričom rok predtým ich podiel tvoril „iba“ 39,2% a človek, ktorý precenil svoje finančné možnosti, alebo bol jednoducho z dôvodu svojej ekonomickej situácie donútený tieto služby využiť, sa tak dostáva do neriešiteľnej situácie. Nebankové inštitúcie v Rusku majú totiž aj napriek nedávnemu zákazu násilia stále svoje nevyberané spôsoby, ako svojich dlžníkov donútiť zaplatiť a obetiam ich úžery tak neostáva nič iné, len obmedziť, či nezaplatiť iné výdavky, ako sú napríklad nájom a energie.

Ruskému štátu tento stav v podstate vyhovuje. Aby ruské orgány zaplátali straty, ktoré Ruské ozbrojené sily utrpeli na ukrajinskom fronte a nemuseli začať so všeobecnou mobilizáciou, zameriavajú sa práve na tieto skupiny obyvateľstva, ktoré sú v bezvýchodiskovej finančnej situácii. Ruský štát tak každému, kto si zobral pôžičku od štátnej nebankovky a podpíše s armádou zmluvu, prisľúbil odklad splátok bez navýšenia a samozrejme vysoký žold, z ktorého by túto pôžičku mohol zaplatiť. Vzhľadom na tieto limity je však skupina potencionálnych odvedencov malá, a tak museli ruské úrady pritvrdiť.

Tento postup však nie je ničím novým. Napríklad v ruskej Karélii súd dlžníkovi, ktorý na nájomnom dlhoval 169 rubľov (momentálne 1,70 EUR) navrhol, aby vstúpil do armády a svoju dlžobu takto splatil. Avšak tento štýl vymáhania pohľadávok by mal na Slovensku, ktorého veľká časť sa chce stať súčasťou ruského sveta a kde množstvo obyvateľov má problémy s nebankovkami a exekúciami, zdvihnúť nejedno obočie.

Ondrej Figuli