Podľa oregonských demokratov sú farební hlúpi a preto kvôli nim znížili nároky na získanie maturity

V roku 2021 guvernérka Oregonu Kate Brownová (Demokratická strana) v tichosti podpísala zákon SB744, ktorým sa končí nutnosť, aby stredoškoláci pred maturitou dokázali čítať, písať a počítať. O tom, že ide o kontroverzné rozhodnutie, ktoré sa demokrati snažili utajiť hovorí aj fakt, že podpis zákona bol neverejný, úrad guvernérky nevydal o tomto zákone žiadnu tlačovú správu a zákon bol publikovaný až dva týždne po jeho podpise. Oficiálnym dôvodom neskorého uverejnenia zákona boli vraj zdravotné problémy zodpovedného zamestnanca, ktorému uverejnenie tohto zákona zabralo bezprecedentných 15 dní.

Hlavným dôvodom, prečo Brownová, ktorej hlavnou kvalifikácou na zvolenie do úradu bol fakt, že bola jednou z prvých otvorene bisexuálnych političiek je fakt, že „zbytočne vysoké“ nároky na čítanie a písanie s porozumením a matematiky diskriminovali farebných a inak znevýhodnených študentov. Na pomoc si pribrala aj vedúcich predstaviteľov oregonského ministerstva školstva a členov štátnej školskej rady, ktorí skoro unisono tvrdia, že nutnosť, aby všetci študenti absolvovali jeden z niekoľkých štandardizovaných testov alebo vypracovali zadanie, ktoré ich učiteľ následne vyhodnotí, je škodlivou prekážkou pre historicky marginalizovaných študentov, zneužíva štátne testy a nevedie k významnému zlepšeniu úspešnosti študentov po skončení strednej školy.

Avšak namiesto toho, aby sa Brownová postavila všemocným školským odborom, nastavila im zrkadlo a vynútila si skvalitnenie výučby, rozhodla sa radšej znížiť latku náročnosti a umelo tak zvýšiť počet študentov, ktorí dosiahnu na maturitu.

Toto opatrenie, ktoré malo byť dočasné a ktoré okrem zrušenia diskriminácie malo tiež dať študentom, ktorých zasiahlo dištančné vzdelávanie počas pandémie Covid-19, priestor na nádych, pravdepodobne veľmi pozitívne rezonovalo s voličskými skupinami demokratov a tak sa títo rozhodli toto opatrenie predĺžiť minimálne do roku 2029.

Ondrej Figuli