Kresťanskí väzni v Spojenom kráľovstve podávajú žalobu na väzenský systém za to, že ich nechráni pred moslimskými väzenskými gangmi

Kresťanskí väzni v Spojenom kráľovstve podávajú žalobu proti riaditeľstvu britského väzenského systému za to, že ich dostatočne nechráni pred moslimskými väzenskými gangmi. Tento krok nasleduje po tom, ako boli niektorí kresťanskí väzni vystavení fyzickému násiliu, zastrašovaniu a vyhrážkam zo strany moslimských väzňov.

Podľa ministerstva spravodlivosti tvoria moslimovia v súčasnosti približne 15 % britskej väzenskej populácie, pričom v roku 2002 to bolo iba 9 %. S nárastom počtu moslimských väzňov sa tak zvýšili aj obavy z vplyvu islamského radikalizmu a extrémistických skupín vo väzniciach.

Kresťanskí väzni sa dlhodobo sťažujú na zlé zaobchádzanie a zneužívanie zo strany moslimských väzňov. Kvôli svojej viere sa často stávajú terčom svojich moslimských spoluväzňov, pričom tí ich vystavujú slovnému, či fyzickému násiliu, šikanovaniu a obťažovaniu. Mnohí kresťanskí väzni tiež uviedli, že sa vo svojich celách a spoločných priestoroch necítia bezpečne práve kvôli prítomnosti moslimských gangov.

V reakcii na tieto obavy teraz kresťanskí väzni podnikli právne kroky proti riaditeľom väzníc, pričom ich obvinili, že si neplnia svoju povinnosť chrániť ich pred ujmou. Žalobu vedie nezisková organizácia Christian Legal Centre (CLC), ktorá poskytuje právnu podporu a zastupovanie kresťanom, ktorí čelia diskriminácii alebo prenasledovaniu.

CLC tvrdí, že neschopnosť väzenských orgánov chrániť kresťanských väzňov pred moslimskými gangmi predstavuje porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý zaručuje právo na život a slobodu pred mučením, alebo neľudským, či ponižujúcim zaobchádzaním. Skupina tiež obvinila orgány z porušenia zákona o rovnosti z roku 2010, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe náboženstva alebo viery.

Podľa Andrey Williamsovej, výkonnej riaditeľky CLC, sú kresťanskí väzni vo väzniciach v Spojenom kráľovstve „často marginalizovaní a izolovaní“ a sú „vystavení hroznej miere zneužívania a zlého zaobchádzania“. Dodáva, že nárast islamského extrémizmu vo väzniciach situáciu ešte zhoršil, keďže „kresťanskí väzni sú čoraz častejšie terčom útokov a obeťami násilných moslimských väzňov, ktorí sa snažia presadiť svoje náboženské presvedčenie“.

Právnu žalobu kresťanských väzňov privítali mnohí jednotlivci a skupiny, ktorí ju považujú za dlho očakávanú reakciu na zlé zaobchádzanie a zneužívanie, ktorému sú kresťania v britských väzniciach vystavení už roky. Niektorí tiež vyzvali vládu, aby prijala rozhodnejšie opatrenia na riešenie nárastu islamského extrémizmu vo väzniciach a na ochranu práv kresťanských väzňov.

Tento právny krok však vyvolal aj polemiku a diskusiu, pričom niektorí obviňujú Kresťanské právne centrum z podnecovania náboženského napätia medzi rôznymi skupinami väzňov. Iní tvrdili, že právne kroky sú scestné a pravdepodobne nepovedú k žiadnej zmysluplnej zmene vzhľadom na komplexnú a mnohostrannú povahu problému extrémizmu a násilia vo väzniciach Spojeného kráľovstva.

Ondrej Figuli