Rusko odpustilo africkým krajinám dlhy vo výške 20 miliárd dolárov

V snahe nakloniť si africké štáty a vyvážiť čoraz silnejší vplyv Číny na čiernom kontinente, Rusko odpísalo krajinám Africkej únie dlh vo výške 20 miliárd dolárov, ktorý tieto krajiny naakumulovali ešte počas trvania Sovietskeho zväzu.

Vzájomná obchodná výmena medzi krajinami Africkej únie a Ruskom dosahuje necelých 18 miliárd USD, pričom tá by sa mala okrem iného zvýšiť aj implementáciou Africkej dohody o voľnom obchode a jej spolupráci s Eurázijskou ekonomickou úniou. O túto spoluprácu sa usiluje hlavne Ruská federácia, ktorá po strate trhov v Európe hľadá nové odbytiská.

Africká únia ústami svojho predsedu, egyptského prezidenta Abdela Fattaha Al-Sisiho privítala výzvy na bližšiu ekonomickú spoluprácu, avšak tá musí byť podľa neho založená na vzájomnej výhodnosti a ochrane majetku afrických krajín, čím pravdepodobne narážal na angažmán a aktivity ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti Wagner na kontinente.

——————–