Dôležitý oznam – zmeny v časopise Reconquista

Vážení predplatitelia, čitatelia, priaznivci!

Už viac ako štyri roky sa stretávate s časopisom RECONQUISTA. Za ten čas sa mnohé zmenilo. Vždy sme a v rámci možností snažili zlepšovať. Napríklad sme z pôvodných 36 strán obsah rozšírili na 44. Vyvrcholením tejto snahy je jubilejné číslo 50 v profesionálnej tlači, vo formáte A4 a v rozsahu až 64 strán. Chceli sme vám dať niečo navyše a zároveň otestovať, či vás nová tvár časopisu osloví. Nie sme médiom, ktoré má príjem z reklamy, či akýmkoľvek spôsobom profituje zo svojho zamerania. Sme nadšenci obetúvajúci svoj voľný čas bez nároku na akúkoľvek odmenu len preto, aby sme pomohli šíriť nepohodlné myšlienky a názory. Nečakáme, kým túto metapolitickú činnosť urobí niekto za nás. Jednoducho sme našli cestu k realizácii bez toho, aby sme sa museli niekomu prispôsobovať, či trpieť autocenzúru.

Financie nás vždy limitovali. Vychádzame len vďaka vám – verným čitateľom. Dva roky pandémie a nešťastná vojna na Ukrajine nás nezastavili. Nad ďalším fungovaním celého projektu nás ale prinútili intenzívne porozmýšľať. Od roku 2018 stúplo poštovné na takmer dvojnásobok a rapídne stúpli aj náklady na tlač. Pritom od roku 2019 sme napriek zvyšovaniu cien poštovného nikdy nezvýšili cenu predplatného. Východiskom by bolo zdraženie ceny časopisu a jeho distribúcie, čo je krajne nepopulárne a ohrozilo by to celý projekt RECONQUISTA. Zvážili sme všetky klady aj zápory a dospeli k nasledujúcemu východisku.

Náš časopis bude vychádzať naďalej, ale vo forme v akej ste ho dostali naposledy – číslo 50. Mení sa z formátu A5 na formát A4, na kvalitnom kriedovom papieri, rozsah strán tiež rozširuje doterajšie limity. Zároveň sa ale mení jeho periodicita na štvročník. Svojim rozsahom a prevedením teda zahŕňa tri mesačné čísla doterajšieho časopisu. Tým pádom nie je nutné žiadne zdražovanie časopisu, nakoľko aj náklady na poštovné pri novom rozsahu stúpnu na 1,30€. Týmto krokom nebudeme musieť upravovať ani výšku predplatného, ktorá ostáva zachovaná – 9€ pre štvrťrok, 18€ pre polrok a 35€ na celý rok (mení sa len periodicita). Jedine za týchto podmienok dokážeme fungovať ďalej.

Pevne veríme, že sa takéto rozhodnutie stretne s porozumením. Pre všetkých tých, ktorí by ale s uvedeným krokom nesúhlasili pripravujeme dohodu, na základe ktorej by sme vám zvyšné predplatné vrátili. Veríme však, že nám priazeň zachováte aj naďalej a tento krok v rámci zvyšovania úrovne časopisu a prispôsobovania sa neľahkej celospoločenskej situácii prijmete s porozumením.

Redakcia RCQ