David Duke – rozhovor o súčasnom dianí v USA

Dr. David Duke (narodený 1.júla 1950) je dlhoročný aktivista, ktorý sa stal fenoménom bielej americkej pravice. V 70-tych rokoch bol členom Ku-Klux-Klanu, kde sa vypracoval až na ,,Veľkého čarodeja“. Po dramatickom rozchode s KKK založil organizáciu ,,National Association for the Advancement of White People” a v roku 1989 bol za republikánsku stranu zvolený v štáte Louisiana do Snemovne reprezentantov. V roku 1991 kandidoval za guvernéra v štáte Louisiana, kde získal takmer 40% hlasov (viac ako 60% belošského obyvateľstva). Oficiálnymi médiami je považovaný za prominentného rasistu a z Európy bol viackrát deportovaný pre údajnú toxicitu jeho názorov. Ako je však aj z nasledujúceho rozhovoru zrejmé, zo svojich niekdajších radikálnych názorov postupne upustil a dnes zmýšľa oveľa pragmatickejšie. Rozhovor pôvodne zverejnený v nemčine sprístupňujeme predovšetkým ako raritný príspevok k momentálnym nepokojom v USA.

Pán Duke, vo Vašej krajine práve prebiehajú občianske nepokoje vyvolané organizáciou „Black Lives Matter“ a ľavicovými extrémistami z Antifašistickej Akcie (Antifa). Prezident Trump cez svoj Twitter odkázal, že právo a poriadok bude zachovaný, ale obrázky z USA nám hovoria niečo iné. Myslíte si, že túto situáciu Trump zvládne, alebo sa krajina ponorí ešte do väčších problémov a anarchie?

Po veľa rozhovoroch s veľkým Alexandrom Solženicinom som čoraz presvedčenejší, že ako Amerika, tak aj Európa sa v tejto chvíli nachádza v predboľševizačnom revolučnom období. Hranice ľudských práv, slobody slova a prejavu sú pošliapané zatýkaním a vytváraním politických disidentov. Ich zámerom je zničenie etnických väzieb, aby sloboda európskych národov a naše kultúrne dedičstvo zaniklo. Amerika a Európa je práve konfrontovaná s týmto problémom a ja nevidím, že by sa týmito dôležitými otázkami Trump, alebo niekto iný z vodcov v Republikánskej strane zaoberal. Bol som posledný zvolený republikánsky reprezentant, ktorý sa týmito otázkami zaoberal.

Ťažko sa dá uveriť, že by aktivisti z BLM, organizácie, ktorá vznikla prakticky z ničoho, dokázali vytvoriť také silné hnutie a boli tak rýchlo rešpektovaní naprieč celým západným svetom. Kto stojí  v pozadí za touto organizáciou? Kto ich riadi a kto profituje z týchto nepokojov?

BLM nie je žiaden organický projekt. Je to práca dvoch najsilnejších inštitúcií – bánk a médií. Je šokujúcou pravdou, že USA je „rasistická spoločnosť“; lenže nenávisť, rasizmus a prenasledovanie je namierené zväčša na Američanov európskeho pôvodu. Tvrdenie, že táto krajina je riadená rasistickou mocou, je len veľká vypočítavá lož. Veď ak by sme boli naozaj taká rasistická spoločnosť, ako to môžeme počuť z úst aktivistov BLM, prečo sú potom bieli ľudia mocnými elitami z médií a  finančného sveta tak nenávistne démonizovaní? Sú to práve white lives (biele životy), ktoré pre tieto spomínané svetové elity nič neznamenajú. Štatistiky kriminality jasne ukazujú, že proti bielym ľuďom sa zvyšuje agresivita a brutalita, napokon toto sa už deje aj v niektorých európskych krajinách.

Ľudské práva musia platiť pre všetky rasy rovnako a každé ublíženie, vrátane toho páchaného na na bielych, musí byť potrestané. Ale ako môžeme vidieť, biele životy, dedičstvo, sloboda a identita sú neprestajne napádané. Malo by byť taktiež povedané, že tie isté svetové elity ohrozujú aj blahobyt nebielych krajín po celom svete, pomocou Hollywoodu, degeneráciou z médií, nekonečným finančným vykorisťovaním a vojnami.

Skoro denne k nám do Nemecka prichádzajú videá z USA, na ktorých je vidieť, ako sa v uliciach miest poľuje na bielych ľudí a tí sú davom nemilosrdne a brutálne lynčovaní. Ako reaguje majoritná spoločnosť na tieto rasové nepokoje? Existujú z ich strany nejaké ochranné opatrenia v podobe civilnej obrany, susedských hliadok, alebo niečo podobné?

V prvom rade je obyčajná lož, že čierni policajti sú pod veľkým tlakom. Policajti denne riskujú svoje životy, aby ochránili samotných černochov pred rabovaním, znásilneniami, vraždami, drogovými dílermi a pod., od svojich súkmeňovcov. Napriek úsiliu zo strany polície tomuto zabraňovať, násilie a kriminalita vo väčšinovo černošských oblastiach vzrastá.

Našťastie tu máme ešte dobré zákony o zbraniach a ľudia sa čoraz viac ozbrojujú a tým sa veľakrát vedia ubrániť voči rabovaniu a násilníkom. Z toho dnes ťažia aj tí, ktorí nie sú držiteľmi zbraní. Tam, kde polícia a ich právo a poriadok zlyháva, ľudia nemajú inej legálnej možnosti, ako sa proti kriminálnym živlom brániť.

Človek by očakával, že úrad prezidenta Trumpa sa začne orientovať viac ,,doprava”. Ale ak sa pozrieme na vývoj posledných týždňov, pôsobí to dojmom, že je to skôr naopak: Polícia je pranierovaná za údajný rasizmus, pamiatky a sochy sú ničené a vyzerá to tak, že celý establišment stojí na strane BLM. Ide vôbec pri týchto výtržnostiach a demonštráciách o rasu, alebo ide skôr o kultúrny boj medzi ľavicou a pravicou?

Je to kultúrny, ale aj rasový boj. BLM a pro-komunisti, spolu s Antifou strhávajú sochy, hoci veľakrát tieto pamätníky patria ľuďom, ktorí sa podieľali na ukončení otroctva. Uvedomte si, toto je vojna proti bielym a ich nenávisť k našej rase je ich hlavnou motiváciou. Vodcovia globálneho finančného systému patria k tým istým elitám, ktoré podporujú rasistický štát Izrael. Ten bol vytvorený cez terorizmus a etnické čistky a je rovnako stále udržiavaný a vysoko rešpektovaný. Preto títo skutoční vládcovia ozbrojujú černochov proti bielym a to politicky, aj fyzicky. Nie je to kvôli tomu, aby černochov, alebo iné menšiny podporovali. Ide o to, aby ešte viac uplatnili svoju nadradenosť v západnom svete.

V Nemecku ste známy predovšetkým tým, že ste začínali ako uznávaný člen Ku-Klux-Klanu. Každopádne ste sa v minulosti viackrát vyjadrili, že v žiadnom prípade nie ste rasista, ale rasový realista. Vysvetlíte našim čitateľom, ako máme chápať tento rozdiel?

Pred viac ako štyridsiatimi rokmi som bol aktívny v jednej nenásilnej skupine Klanu. Ako každý človek, tak aj ja som sa ďalej rozvíjal. Momentálne by som sám seba nazval ľudskoprávnym aktivistom. Nie som žiaden rasista, ktorý by chcel iné národy utláčať, alebo ich chcel ovládať. Verím v základné ľudské práva, ktoré by mal mať každý slobodný a nezávislý človek. Verím v slobodu prejavu, názoru a náboženského vierovyznania. Prajem si, aby si ľudstvo zachovalo svoju jedinečnosť.

Uznávaním skutočnosti ľudských rozdielov z hľadiska rasovej etnicity a rozmanitosti nie je prejavom rasizmu. Za skutočný rasizmus považujem snahu zničiť, potlačiť, alebo zneužiť inú rasu. Tým sa prejavujú práve globálne elity, ktoré patria ku skutočným rasistom. Táto prospechárska globálna elita sa snaží v prvom rade vyhladiť európske obyvateľstvo (v zmysle multi-kulti – pozn. prekl.). Tejto základnej skutočnosti sa nedá vyhnúť. Sú to práve tieto rasistické elity, ktoré nekompromisne a šialene vedú vojny a konflikty vo svete, rovnako ako tomu bolo na Blízkom východe. Veď práve takto vznikol etno-supremacistický štát Izrael. Toto pokrytectvo je takmer neuveriteľné.

Sami sa veľakrát pýtame, čo by mohlo vôbec byť politickým východiskom pre multikulturalizmus a rasový a kultúrny etnomasochizmus, ktoré sú systematicky vštepované obyvateľstvu v USA (a nielen tam, pozn. prekl.). Je pravdou, že požadujete, aby sa niektoré štáty rasovo oddelili? Ako túto Vašu politickú predstavu vidíte v praxi?

Momentálne nevieme v akej forme belosi prežijú a aký osud nás čaká. Ja však viem, že v tomto momente je našou hlavnou úlohou viesť masívne krížové výpravy, aby srdcia našich národov zvíťazili. Táto výprava sa musí viesť v prvom rade rozširovaním pravdy vo všetkých oblastiach v súlade s morálnymi a ľudskoprávnymi hľadiskami. Samozrejme sa musia uznať etnické rozdiely a právo na sebaurčenie. Toto je základný kameň pre skutočnú slobodu národa, ako aj všetkých ostatných národov.

Sme ľudia s morálnymi hodnotami a existuje vo svete mnoho rovnako založených ľudí, pre ktorých je sloboda a existencia viac ako tyrania, dekadencia a globalistami vyvolávané vojny. Oni chcú svoju slobodu a my požadujeme tú našu. My rešpektujeme ich a vyžadujeme, aby oni rešpektovali nás.

Paradoxne, mnohí nechápu, že utrpenie a vykorisťovanie národov, aké sa deje napr. v Palestíne, je v rozpore s európskymi aj americkými hodnotami. Naša politika na Blízkom východe a naše šialené vojny neboli nikdy v záujme našich vlastných ľudí a určite nie v záujme Blízkeho východu.

 

Len približne 6% populácie na zemi sa pokladá za bielych a pretrváva klesajúca tendencia pôrodnosti. Majú belosi, ktorí dali svetu nespočetné množstvo priekopníckych diel, vynálezov a kultúrnych artefaktov, ešte nejakú svetlú budúcnosť na tejto planéte?

Naša cesta k oslobodeniu je možná len cez našu duchovnú obnovu. Oslobodenie bude možné dosiahnuť, len keď naše kultúrne a etnické dedičstvo začneme milovať a my sa pre toto dedičstvo obetujeme. Musíme sa postarať o zdravé telo, zdravého ducha, zdravú rodinu, zdravé spoločenstvo, národ a svet. My nájdeme cestu k nášmu prežitiu a k našej slobode a jedného dňa bude náš osud naplnený a naše národy znovu oživené. Všetko je vo hviezdach!

Toto je moja vízia pre naše národy a pre túto víziu aj žijem.

 

                                                                                      Publikované júl/august 2020

                                                                                                             preklad Vlastimil Mizantramp Škadra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *