Reconquista XXVI – Vakcína na politickú korektnosť

  1. Úvodník (2) 
  2. V skratke (3) 
  3. COVID-19 (5) 
  4. Naši redaktori: Karol Takáč (10) 
  5. Slovenské Drážďany (19) 
  6. Skutočný Sicílčan (22) 
  7. Herakleitos (28) 
  8. Absolútna váha preferenčného hlasu? (38) 
  9. CBRN (40) 
  10. The King – Kráľ (42)

Leave a reply

Close