Reconquista LI.

8.00

 1. Na úvod
 2. V skratke – Novinky, správy a komentáre uplynulých dní
 3. Tragédia vo Vinnici – Zabudnutá genocída
 4. Vojna na Ukrajine – Začiatok dlhodobého úpadku Ruska?
 5. Dmytro Doncov – Filozof ukrajinskej oslobodzovacej vojny
 6. Mykola ´Kruk´ Kravčenko – Keď ideš príkladom
 7. Arthur Machen – Keltský mystik – Mágia a svätosť, jediné skutočnosti
 8. Orania – keď sa vízia stáva skutočnosťou II.
 9. „Moderné“ Slovensko – Dejiny platidiel u nás, V.
 10. Položí vojna na Ukrajine základy nového Intermaria?
 11. Z kúpeľov ku kšatrijom – filozofia vojny od Alexandra Dugina
 12. Entuziazmus mýtoborný – rozhovor s Radovanom Andrášikom
 13. Gabriele D´Annunzio vs Filippo Tommaso Marinetti
 14. Kto bola Hana Hegerová – Takmer zabudnuté tajomstvo
 15. Moderný nacionalizmus – Rozhovor s Janom Kuřecom
 16. Ak vystrčíš hlavu von z ulity – Rozhovor s Jánom Pastuszekom
 17. Robert N. Taylor – Zakladateľ amerického Ásatrú
 18. Rurálny ekologizmus – Recenzia knihy Obžaloba človeka
 19. Ovocná záhrada – recenzia knihy
 20. Začíname s chovom – recenzia knihy

Popis

Plnofarebná tlač na prémiovom kriedovom papieri, s fóliovou obálkou a lepenou väzbou. Formát A4. Počet strán 64

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.25 kg

Možno by sa Vám páčilo…