eReconquista XLVI

1.00

 1. Výrazový slovník metapolitického bojovníka (2)
 2. Úvodník (3)
 3. V skratke (5)
 4. Dejiny platidiel na našom území 1 (9)
 5. História otroctva (4. časť) (16)
 6. Aký veľký biceps má mať správny vlastenec? (20)
 7. Skryté investície (25)
 8. Dlhá cesta domov (28)
 9. Médiá: Pýcha predchádza pád (30)
 10. Instantné prepperstvo v časoch “korony” (34)
 11. Ťažký údel (37)
 12. Minimum práce – maximum úrody (39)
 13. Môj svet (41)
Kategória:

Popis

Formát PDF. 44 strán.