eReconquista LII. + ročné e-predplatné

12.00

 1. Na úvod
 2. V skratke – Novinky, správy a komentáre uplynulých dní
 3. Argonaut – rozhovor
 4. Premárnená príležitosť
 5. Nom de Guerre – Litovskí lesní bratia
 6. Dejinný „nárok“ Ruska na Ukrajinu
 7. Čistou vodou – rozhovor
 8. Slovinsko – Z ciest
 9. Ako zmení vojna na Ukrajine Európu
 10. Howard – Spisovateľ meča a mágia
 11. Panoramatikon – Tetovaní a súdení
 12. Boj za referendum
 13. Gulag
 14. Neomarxizmus
 15. Potravinová sebestačnosť
 16. Matej Gregor – rozhovor
 17. Zabíjal som štát – recenzia knihy
 18. Sturmbrigade Frankreich – recenzia knihy
 19. Slovník metapolitického bojovníka

Popis

52 číslo časopisu RECONQUISTA  vo formáte PDF. Rozsah 60 strán A 4, plnofarebný.

Možno by sa Vám páčilo…