Argonaut

O nás

Turistický klub Argonaut ako projekt pôvodne vznikol na pôde identitárneho časopisu Reconquista. Zároveň je pozitívnou odpoveďou na návrhy jeho stálych čitateľov, ktorí sa dožadovali okrem písaného slova aj nejakých outdoorových akcií. Názov bol zvolený na základe starogréckej báje o Argonautoch, teda hrdinoch ako boli Iasón či Héraklés, plaviacich sa po Európe na lodi Argó (Rýchla). Ako hovorí už staroveký autor Apollónios, odvážni Argonauti sa plavili z Kolchidy (dnešné Gruzínsko) proti prúdu rieky Istros, čo je vlastne náš starý dobrý Dunaj. Takto sa dostali do priameho kontaktu aj s našim územím a preto sme po nich pomenovali aj náš klub, keďže je vhodným spojením slovenských reálii a základov európskej kultúry. Na rozdiel od ostatných turistických klubov teda ponúka ten náš svojim členom aj niečo navyše. Je ňou nosná myšlienka, charakterizovaná ideami a programom európskeho identitárneho hnutia, ktoré bojuje za záchranu všetkého skvelého a pokrokového, čo naša civilizácia v priebehu tisícročí vybudovala. Tak ako Argonauti na svojej púti bojovali proti silám chaosu a čistili svet od netvorov, tak aj náš klub chce poukazovať na boj proti všadeprítomnému znečisťovaniu životného prostredia a na výpravách k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu hovoriť o boji s novými hrozbami, ktoré tieto poklady ohrozujú. Zároveň ponúka svojim členom ako aj širokej verejnosti možnosť stráviť príjemné chvíle v nádhernej slovenskej krajine či v zaujímavých zahraničných lokalitách. Naším cieľom je postupné budovanie stálej komunity založenej na ideách, ktoré považujeme za nesmrteľné. Preto v TK Argonaut radi privítame tých z Vás, ktorí si radi posilnia telo aj ducha v tichom panstve Prírody či pri putovaní k starobylým svedkom veľkolepej minulosti našej vlasti a civilizácie Európy.

Kontakt: argonaut@reconquista.sk