PODPORTE NÁS – 2%

PODPORTE NAŠE AKTIVITY!


VZOR VYPLNENÉHO TLAČIVA


TLAČIVO NA VYPLNENIE

Rozhodli sme sa v spolupráci s Občianskym združením MEA PATRIA uchádzať o vašu podporu formou mechanizmu 2% z daní. RECONQUISTA zatiaľ nespĺňa legislatívne podmienky, ktoré by nás oprávnili žiadať priamo pod našim menom, preto sme sa rozhodli takto. Sme s OZ MEA PATRIA nielen personálne a ideovo spriaznení, ale predovšetkým naše spoločné aktivity plánujeme v budúcnosti pretaviť do prehĺbenia spolupráce formou rôznych spoločenských podujatí a publikácií. Na to všetko sú však potrebné finančné prostriedky, ktorých máme veľmi skromne. Myšlienka projektu RECONQUISTA sa neobmedzuje len na časopis, ale tiež na spájanie sa za spoločnú vec a toto je ďalšia možnosť pre nás všetkých ju stvrdiť.

 

V prípade záujmu budeme veľmi radi, keď si stiahnete predvyplnený formulár a podľa predlohy správne vyplníte. Prosím dbajte na správnosť vyplnenia, ktorá jediná zaručí aj následné vyplatenie financií. Takto vyplnený formulár spolu s kópiou POTVRDENIA o zaplatení dane z príjmu, vložíte do obálky a odovzdáte na podateľni miestneho Daňového úradu, alebo odošlete poštou na príslušný okresný daňový úrad. Akékoľvek nejasnosti, alebo prípadné otázky neváhajte adresovať na náš oficiálny redakčný email, prostredníctvom správy na FB, alebo tel. čísle: 0903276887.

Kontakty:

0903 276 887

redakcia@reconquista.sk

www.facebook.com/Reconquista-SK

www.meapatria.sk