Reconquista XXVIII – Nová pravica

  1. Úvodník (2) 
  2. V skratke (3) 
  3. Nouvelle Droite (5) 
  4. Naši redaktori: Slavomír Hromada (10) 
  5. Podvolenie II. (19) 
  6. Putin v číslach a faktoch II. (25) 
  7. Stíhačky F-16 (27) 
  8. Karl Repper – príbeh vyhnanca (31) 
  9. Príležitostné úvahy o kríze (36) 
  10. Sviňa (42)

Leave a reply

Close